Vũ Thị Kim Anh - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Vũ Thị Kim Anh – Bộ phận giữ xe CBVC

Vũ Thị Kim Anh

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bộ phận giữ xe CBVC cơ sở B

 

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Giữ xe cho cán bộ viên chức UEH (Cơ sở B) (1)
  • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
    • Quản lý bãi xe sinh viên cơ sở B (2)
    • Quản lý bãi xe sinh viên tại các cơ sở khác (3)
  • Công tác khác:
Vũ Thị Kim Anh
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 01293949771
Email: vuanh@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC