Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Vũ Thanh Phong

Vũ Thanh Phong

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ điện, nước Ký  túc xá 135 Trần Hưng Đạo

  • Phụ trách các đầu việc:– Quản lý, theo dõi sửa chữa điện, nước và toàn bộ trang thiết bị tại ký túc xá (Ký túc xá 135A)
  • Công tác khác:
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - Q.1

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0903118229
Email: thanhphong@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC