Vũ Thanh Phong Nhà khách UEH- Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Vũ Thanh Phong – Nhà khách UEH

Vũ Thanh Phong

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Phụ trách điện, nước Nhà khách UEH

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại Nhà khách (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác vệ sinh môi trường (1)
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên (1)
  • Quản lý, mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ- dụng cụ tại Nhà khách UEH (3)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Nhà khách (1)
 • Công tác khác:
  • Thành viên tổ PCCC Nhà khách UEH.
Vũ Thanh Phong
Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu - P.7 - Q.3 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 028.39.325.380

ĐT di động: 0903118229
Email: thanhphong@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC