Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Võ Thanh Phương

Võ Thanh Phương

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 Quản lý sinh viên Nhà khách UEH

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại Nhà khách
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Nhà khách UEH
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (NK)
  • Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường (NK)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (NK)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (NK)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác quản lý tài sản tại Nhà khách
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại Nhà khách
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Nhà khách UEH
  • Công tác quản lý, theo dõi tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại Nhà khách
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.8 - Q.5- Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028 38 359 359

ĐT di động: 0986 127 611
Email: vothanhphuong@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC