Võ Thanh Phương Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Võ Thanh Phương

Võ Thanh Phương

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý sinh viên – KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (1)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Ký túc xá (1)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (2)
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá (3)
  • Công tác quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại ký túc xá (3)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường (2)
  • Văn thư, lưu trữ (2)
  • Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Công tác quản lý tài sản tại Ký túc xá (2)
 • Công tác khác:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC