Vĩnh Long Tổ bảo vệ - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Vĩnh Long – Tổ trưởng tổ Bảo vệ KTX 135 Trần Hưng Đạo

Vĩnh Long

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ trưởng tổ Bảo vệ KTX 135 Trần Hưng Đạo

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tổ trưởng tổ Bảo vệ, phụ trách công tác bảo vệ KTX 135 (1)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội tại KTX 135 (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại KTX 135 (1)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế KTX 135A (1)
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại KTX 135 (3)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra vào các khóa (2)
 • Công tác khác:
  • Tổ phó tổ PCCC cơ sở 135 THĐ
Vĩnh Long
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - P. Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 028.3.8.368.334

ĐT di động:
Email: vinhlong@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC