Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Công Ty TNHH Phát triển Vclass tuyển gia sư (Bán thời gian)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2018, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm thêm, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Công Ty TNHH Phát trển Vclass đăng tin tuyển gia sư bán thời gian như sau:

Vclass1

———

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC