Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đăng tin tuyển dụng công chức hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2017 như sau:

02

 

_UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H _UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H _UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H _UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H _UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H _UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H _UÍy ban nhán dán tènh Âäöng Thaïp_CÄÜNG HOÌA XAÎ H

————

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC