Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Cơ sở vật chất

Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của UEH, hiện nay Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên đang trực tiếp quản lý và triển khai các hoạt động tại các cơ sở:

  1. – Ký túc xá 135A Trần Hưng Đạo với sức chứa khoảng 814 sinh viên nội trú các khóa diện chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo quy định.
  2. – Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh với sức chứa khoảng hơn 800 sinh viên nội trú cho các khóa diện chính sách, dân tộc miền núi, diện cử tuyển và gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo quy định.
  3. – Nhà khách UEH 232/6 Võ Thị Sáu, với sức chứa khoảng hơn 130 sinh viên các khóa diện Nghị định thư với nước Campuchia, sinh viên chất lượng cao và khách của UEH…
  4. – Cơ sở Thể dục thể thao Q.8, Ban giám hiệu giao cho TTDVKT quản lý chung và điều phối các hoạt động liên quan đến dịch vụ TDTT, chăm sóc Cơ sở và quan hệ với các cơ quan sở tại trên địa bàn.
  5. – Quản lý toàn bộ các bãi xe phục vụ viên chức và sinh viên tại các cơ sở của UEH
  6. – Quản lý 03 căn tin tại các Cơ sở A, B và Cơ sở TDTT Q.8.

ĐỐI TÁC