Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Chức năng nhiệm vụ – Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

LOGO CUỐI

Chức năng

 1. 1. Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người học tại UEH;
 2. 2. Tham mưu và tổ chức quản lý các ký túc xá, nhà khách và khu thể dục thể thao của UEH. Tổ chức quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của sinh viên, học viên nội trú;
 3. 3. Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm phục vụ và hỗ trợ người học.

Nhiệm vụ

 1. 1. Tổ chức các chương trình học bổng, tín dụng học tập cho sinh viên; Triển khai xây dựng và phát triển phần mềm quản lý học bổng;
 2. 2. Tổ chức thường xuyên các cuộc thi, chương trình hội thảo, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên;
 3. 3. Phối hợp kết nối doanh nghiệp, xây dựng chương trình và là đầu mối triển khai đưa sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp;
 4. 4. Tổ chức giới thiệu chỗ thực tập cho sinh viên;
 5. 5. Tổ chức ngày hội nghề nghiệp cho sinh viên;
 6. 6. Giới thiệu việc làm cho sinh viên;
 7. 7. Khai thác và sử dụng hiệu quả “Cổng giao dịch dịch vụ công UEH”;
 8. 8. Khai thác và sử dụng hiệu quả “Cổng thông tin việc làm”;
 9. 9. Xây dựng các kênh thông tin của trung tâm để nắm bắt và giải quyết các nhu cầu hỗ trợ người học tại UEH;
 10. 10. Hỗ trợ cho sinh viên về các nhu cầu giải trí nhằm đáp ứng nhu cầu hỗ trợ tinh thần cho sinh viên UEH;
 11. 11. Là đơn vị xây dựng cầu nối giữa Nhà trường – sinh viên – doanh nghiệp trong các hoạt động hỗ trợ sinh viên.
 12. 12. Tổ chức, quản lý, các ký túc xá, nhà khách sinh viên theo quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn sinh viên, học viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên nội trú; Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các mô hình, phương án quản lý khu ký túc xá theo hướng văn minh, hiện đại;
 13. 13. Nắm bắt nhu cầu sinh viên nội trú, nhằm có các hoạt động hỗ trợ, phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện đối với sinh viên nội trú ký túc xá.
 14. 14. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn tại tất cả các địa điểm do trung tâm quản lý và khai thác;
 15. 15. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hàng năm đối với các ký túc xá, nhà khách, cơ sở quận 8, bãi xe nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ viên chức tốt hơn.
 16. 16. Lập kế hoạch, phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra thiết bị và công tác phòng cháy chữa cháy khu vực dịch vụ giữ xe, các ký túc xá, cơ sở quận 8 và nhà khách.
 17. 17. Tổ chức thực hiện, khai thác hoạt động phục vụ Lễ tốt nghiệp của các hệ đào tạo thuộc UEH.
 18. 18. Chăm sóc cảnh quan tại cơ sở quận 8, đảm bảo công tác vệ sinh khu vực học tập thể thao của sinh viên, công tác an ninh trật tự, cơ sở vật chất chung toàn cơ sở và sử dụng có hiệu quả hoạt động sân bãi để phục vụ sinh viên.
 19. 19. Đề xuất và lên phương án tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các nhà ăn, căn-tin để phục vụ nhu cầu CBVC, người học tại các cơ sở UEH;
 20. 20. Đề xuất và lên phương án tổ chức thực hiện dịch vụ giữ xe để phục vụ CBVC, người học tại các cơ sở của UEH;
 21. 21. Đề xuất và lên phương án tổ chức, phát triển đa dạng hóa các sản phẩm lưu niệm UEH nhằm cung cấp và quảng bá các sản phẩm mang thương hiệu UEH đến toàn thể người học, CBVC UEH và xã hội.
 22. 22. Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 23. 23. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

 

ĐỐI TÁC