Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Chức năng nhiệm vụ – Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

LOGO CUỐI

    • Chức năng

– Tham mưu và tổ chức quản lý các ký túc xá, nhà khách và khu thể dục thể thao của Trường. Tổ chức quản lý, điều hành, phục vụ nhu cầu ở, sinh hoạt, học tập và rèn luyện của sinh viên, học viên nội trú.

– Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học viên UEH bao gồm tư vấn việc làm; khảo sát nhu cầu nhân lực; giới thiệu thực tập; cung ứng việc làm; triển khai các chương trình học bổng và tín dụng sinh viên.

– Tổ chức quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ người học.

    • Nhiệm vụ

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên có các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển toàn diện trung tâm theo hướng văn minh và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ;

2. Tổ chức, quản lý, khai thác có hiệu quả các hoạt động phục vụ

– Tổ chức, quản lý, các ký túc xá, nhà khách sinh viên theo quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn sinh viên, học viên thực hiện tốt nội quy ký túc xá; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; đẩy mạnh phong trào tự quản trong sinh viên; phối hợp tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên nội trú;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho sinh viên, học viên trong khu ký túc xá, đảm bảo khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của trường và học tập của sinh viên, học viên nội trú. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất các mô hình, phương án quản lý khu ký túc xá theo hướng văn minh, hiện đại;

– Chăm sóc cảnh quan tại cơ sở quận 8, đảm bảo công tác vệ sinh khu vực học tập thể thao của sinh viên, công tác an ninh trật tự, cơ sở vật chất chung toàn cơ sở và khai thác có hiệu quả hoạt động sân bãi.

3. Quản lý, khai thác có hiệu quả các hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên

– Tổ chức quản lý, khai thác có hiệu quả các nhà ăn, căn-tin; cải tiến, nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Báo cáo Ban Giám hiệu, các cơ quan chức năng và có biện pháp xử lý kịp thời khi có dấu hiệu mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn;

– Tổ chức thực hiện dịch vụ giữ xe trong toàn trường, đề xuất các phương án cải tiến việc giữ xe nhằm góp phần tăng thu cho trường;

– Tổ chức, phát triển các sản phẩm lưu niệm UEH, đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm nhận diện thương hiệu UEH, quảng bá sản phẩm mang thương hiệu UEH đến toàn thể sinh viên, học viên, cán bộ viên chức UEH.

– Tổ chức thực hiện, khai thác hoạt động dịch vụ phục vụ Lễ tốt nghiệp của các hệ đào tạo thuộc UEH.

4. Triển khai, quản lý các hoạt động hỗ trợ sinh viên: Tín dụng học tập, học bổng, thực tập, giao lưu với doanh nghiệp, việc làm, tư vấn sinh viên.

5.Tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng ngoại khóa cho sinh viên đại học chính quy gồm: Hoạch định chiến lược cuộc đời, Quản lý thời gian, Tư duy sáng tạo, Tư duy tích cực, Lập kế hoạch và tổ chức công việc, Đàm phán – Thương lượng, Lãnh đạo bản thân và xây dựng hình ảnh cá nhân, Đặt mục tiêu/tạo động lực làm việc.

6. Xây dựng đề án, quy chế, quy định theo hệ thống quản trị chất lượng – ISO toàn Trung tâm;

7. Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, hạch toán thu, chi và quản lý tài chính đúng nguyên tắc, quy định của nhà nước và của trường;

8. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định;

9. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành. Quản trị website và email đơn vị đảm bảo phục vụ sinh viên/học viên nhanh chóng, linh hoạt và chất lượng.

10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

11. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất định kỳ hàng năm đối với các ký túc xá, nhà khách, cơ sở quận 8, bãi xe phục vụ viên chức.

12. Thay mặt Trường, kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn tại tất cả các địa điểm do trung tâm quản lý và khai thác;

13. Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, phối hợp với các đơn vị kiểm tra thường xuyên thiết bị và công tác phòng cháy chữa cháy khu vực dịch vụ giữ xe, các ký túc xá, cơ sở quận 8 và nhà khách.

14. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của trường.

ĐỐI TÁC