Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

LOGO CUỐI

 • Tên tiếng Việt: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
 • Tên tiếng Anh: CENTRE FOR STUDENT ASSISTANCE -CSA
 • Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (08) 39574 695- 3855.1777 – 22444623
 • Fax: (08) 39574 695
 • Website: http://tthtsv.ueh.edu.vn
 • E-mail: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn

Lược sử: Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tiền thân là Trung tâm Dịch vụ Kinh tếđược thành lập  theo quyết định số 2400/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 22/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. HCM. Với chức năng tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ hỗ trợ đào tạo và phục vụ sinh viên. Ngày đầu thành lập Trung tâm Dịch vụ Kinh tế (nay là Trung tâm Hỗ trợ sinh viên) quản lý hoạt động các khu nội trú UEH với 1 nhà khách UEH, 2 KTX sinh viên và phụ trách toàn bộ hoạt động dịch vụ phục vụ sinh viên tại UEH. Tới tháng 4/2014 nhà trường giao cho Trung tâm quản lý thêm trung tâm thể dục thể thao tại Q.8 nhằm quản lý và khai thác có hiệu quả các hoạt động thể dục thể thao.

Trung tâm chính thức đổi tên thành Trung tâm Hỗ trợ sinh viên từ ngày 20/7/2016 theo quyết định số 2499/QĐ-ĐHKT-TCHC của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, ngoài chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, Hiệu trưởng giao Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tiếp nhận mảng công tác hỗ trợ sinh viên. Như vậy hiện nay Trung tâm Hỗ trợ sinh viên gồm 3 mảng hoạt động: Hoạt động hỗ trợ sinh viên, Hoạt động phục vụ sinh viên, Hoạt động dịch vụ sinh viên.

Để điều hành toàn bộ hoạt động, bộ máy tổ chức của Trung tâm bao gồm:

 1.  Ban Giám đốc
  • 1 Giám đốc: ThS. Ngô Văn Phong
  • 2 Phó giám đốc:  Thầy Thái Văn Thành, Thầy Huỳnh Thúc Định
 2. Các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn
  1. Tổ văn phòng:
   • Hành chính – Tổng hợp
   • Tài chính – Kế toán
   • Quản trị chất lượng – ISO
   • Công nghệ thông tin
   • Truyền thông
   • Quản lý kho/cơ sở vật chất đơn vị
  2. Khối phục vụ sinh viên:
   • Nhà khách UEH
   • Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo
   • Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh
   • Trung tâm thể thao Quận 8
  3. Tổ Hỗ trợ sinh viên:
   • Học bổng
   • Việc làm sinh viên, tư vấn sinh viên
   •  Tín dụng học tập
   • Đào tạo, huấn luyện
  4. Tổ Dịch vụ sinh viên
   • Hệ thống giữ xe CBVC và Sinh viên
   • Hệ thống căn tin – UEH café
   • Quầy lưu niệm – Giftshop UEH
   • Dịch vụ phục vụ lễ tốt nghiệp

Trung tâm Hỗ trơ sinh viên

Publish by Phan Lâm Thao

ĐỐI TÁC