Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trang Phúc Tại

Trang Phúc Tại

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bảo vệ Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 

  • Phụ trách các đầu việc:
    – Công tác bảo vệ (Ký túc xá 43-45)
  • Công tác khác:
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - Q.5

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 01225618042
Email: taitp@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC