Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trần Xuân Quang

Trần Xuân Quang

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý sinh viên – Nhà khách UEH

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (2)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Nhà khách UEH (3)
  • Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường (2)
  • Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại Nhà khách (1)
  • Công tác quản lý tài sản tại Nhà khách (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (1)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Nhà khách UEH (1)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (2)
  • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo (2)
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Trần Xuân Quang
Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu - Q.3 - Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0913978523
Email: quangtam@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC