Trần Tấn Lộc - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trần Tấn Lộc – Tổ Bảo vệ KTX 135 Trần Hưng Đạo

Trần Tấn Lộc

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ Bảo Vệ Nhà khách UEH

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác bảo vệ Nhà khách (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (1)
  • Công tác quản lý tài sản tại Nhà khách  (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế (1)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (2)
 • Công tác khác:
  • Thành viên đội PCCC UEH – Nhà khách UEH
Trần Tấn Lộc
Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu - Q.3 - Tp.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 028 39 325 380

ĐT di động: 01217329954
Email: tanloc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC