Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trần Tấn Lộc

Trần Tấn Lộc

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ Bảo Vệ Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh

  • Phụ trách các đầu việc:– Công tác bảo vệ (Ký túc xá 43-45)
  • Công tác khác:
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - Q.5

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 028 39 325 380

ĐT di động: 01217329954
Email: tanloc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC