Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trần Tấn Lộc

Trần Tấn Lộc

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ Bảo Vệ Nhà khách UEH

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác bảo vệ (NK)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (1)
  • Công tác quản lý tài sản tại Nhà khách  (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế (1)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (2)
 • Công tác khác:
  • Thành viên đội PCCC UEH – Nhà khách UEH
Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu - Q.3 - Tp.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 028 39 325 380

ĐT di động: 01217329954
Email: tanloc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC