Trần Ngọc Tuấn - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trần Ngọc Tuấn – QLSV KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

Trần Ngọc Tuấn

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý sinh viên – KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế KTX 43-45(1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa tại KTX 43-45 (2).
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên tại KTX 43-45 (1)
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại tại KTX 43-45 (3)
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại KTX 13-45 (1)
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại tại KTX 43-45 (3)
 • Công tác khác:
  • Thành viên tổ PCCC cơ sở 43-45 NCT
Trần Ngọc Tuấn
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.5 - Q.10 - Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.38 359 359

ĐT di động: 0903020281
Email: ngoctuan@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC