Trần Hữu Dương - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trần Hữu Dương – Tổ trưởng Cơ sở TDTT Q8

Trần Hữu Dương

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ trưởng Cơ sở TDTT Q.8

 

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tổ trưởng,  phụ trách công tác bảo vệ tại Cơ sở Q.8 (1)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ ngoài giờ (3)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý Cơ sở Q8  (1)
  • Quản lý khai thác hoạt động dịch vụ trong giờ (2)
 • Công tác khác:
 • Tổ trưởng tổ PCCC cơ sở Quận 8
 • Ủy viên ban chấp hành công đoàn
Trần Hữu Dương
Địa chỉ: 144 đường 42 Trương Đình Hội - Phường 16 - Q. 8 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0903.80.89.39
Email: duongth@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC