Trần Hữu Dương - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trần Hữu Dương

Trần Hữu Dương

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ trưởng Cơ sở TDTT Q.8

 

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Quản lý khai thác hoạt động phục vụ người học (2)
    • Theo dõi, sửa chữa điện – nước (2)
    • Bảo vệ (1)
  • Công tác khác:
    • Thành viên đội PCCC UEH- Quận 8
Trần Hữu Dương
Địa chỉ: 144 đường 42 Trương Đình Hội - Phường 16 - Q. 8 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 0283 980 7656

ĐT di động: 0903.80.89.39
Email: duongth@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC