Trần Đức Quyền - Tổ trưởng Tổ QLSV KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trần Đức Quyền – Tổ trưởng Tổ QLSV KTX 43-45

Trần Đức Quyền

Tổ trưởng Tổ QLSV KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Cử nhân

 • Phụ trách các đầu việc:

  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế KTX 43-45
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa tại KTX 43-45
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên tại KTX 43-45
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại tại KTX 43-45
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại KTX 13-45
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại tại KTX 43-45
 • Công tác khác:
Trần Đức Quyền
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.5 - Q.10 - Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0902.564.288
Email: quyendt@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC