Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Phan Lâm Thao

Thạc sĩ Phan Lâm Thao

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thạc sĩ Kinh tế

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý, điều phối cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến
  • Quản trị hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị
  • Tiếp nhận và phản hồi ý kiến người học
  • Công tác truyền thông
 • Hỗ trợ chính các đầu việc
  • Tổ chức các hoạt động tín dụng học tập sinh viên tại UEH
  • Cập nhật, quản lý cổng thông tin việc làm
  • Quản lý hoạt động phục vụ tốt nghiệp
  • Xây dựng đề án, quy chế, quy định, quy trình
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác quản lý tài sản toàn đơn vị TTHTSV
  • Tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp, đưa sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp
  • Chương trình sinh hoạt công dân dành cho sinh viên các khóa
  • Tổ chức chương trình thực tập cho sinh viên
 • Công tác khác:
  • Ủy viên BCH công đoàn bộ phận TTHTSV
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Thạc sĩ Phan Lâm Thao
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 18)

ĐT di động: 0973.433.689
Email: thaopl@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC