Thạc sĩ Phan Lâm Thao - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên UEH
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Phan Lâm Thao

Thạc sĩ Phan Lâm Thao

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thạc sĩ Kinh tế

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý, điều phối cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến
  • Quản trị hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị
  • Tiếp nhận và phản hồi ý kiến người học
  • Công tác truyền thông
 • Hỗ trợ chính các đầu việc
  • Tổ chức các hoạt động tín dụng học tập sinh viên tại UEH
  • Cập nhật, quản lý cổng thông tin việc làm
  • Quản lý hoạt động phục vụ tốt nghiệp
  • Xây dựng đề án, quy chế, quy định, quy trình
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác quản lý tài sản toàn đơn vị TTHTSV
  • Tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp, đưa sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp
  • Chương trình sinh hoạt công dân dành cho sinh viên các khóa
  • Tổ chức chương trình thực tập cho sinh viên
 • Công tác khác:
  • Ủy viên BCH công đoàn bộ phận TTHTSV
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Thạc sĩ Phan Lâm Thao
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 18)

ĐT di động: 0973.433.689
Email: thaopl@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC