Thạc sĩ Phan Lâm Thao - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên UEH
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ths. Phan Lâm Thao – Trưởng ban Dịch vụ & Truyền thông

Thạc sĩ Phan Lâm Thao

Trưởng ban Truyền thông & Dịch vụ sinh viên

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thạc sĩ Kinh tế

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản trị Website, Email đơn vị (1)
  • Quản lý Công tác CNTT tại KTX 135ATHĐ (3)
  • Quản lý Công tác CNTT tại KTX 43-45 NCT (3)
  • Quản lý các dịch vụ phục vụ tốt nghiệp (2)
  • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác truyền thông marketing  (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Quản lý hoạt động quầy lưu niệm (2)
  • Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú KTX 135ª (1)
  • Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú KTX 43-45 (1)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên tại KTX 135ª (3)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên tại KTX (3)
 • Công tác khác:
  • Công tác cố vấn học tập
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Thạc sĩ Phan Lâm Thao
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 15)

ĐT di động: 0973.433.689
Email: thaopl@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC