Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Phan Lâm Thao

Thạc sĩ Phan Lâm Thao

Truyền thông & Dịch vụ sinh viên

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thạc sĩ Kinh tế

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản trị hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị (1)
  • Tiếp nhận và phản hồi ý kiến người học trực tuyến (2)
  • Công tác truyền thông marketing (2)
  • Quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ tốt nghiệp (2)
  • Quản lý bãi xe các cơ sở (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc
  • Quản trị, điều phối cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến (1)
  • Quản trị cổng thông tin việc làm (1)
  •  Xây dựng đề án, quy chế, quy định (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO (1)
  • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (2)
  • Chương trình sinh hoạt công dân dành cho sinh viên các khóa (3)
 • Công tác khác:
  • Ủy viên BCH công đoàn bộ phận TTHTSV
  • Công tác cố vấn học tập
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Thạc sĩ Phan Lâm Thao
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 18)

ĐT di động: 0973.433.689
Email: thaopl@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC