Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Nguyễn Hồng Nam

Ths. Nguyễn Hồng Nam

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý sinh viên – KTX 135 Trần Hưng Đạo

  • Phụ trách các đầu việc:

– Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá (Ký túc xá 135A)

– Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên

– Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (Ký túc xá 135A)

– Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế ký túc xá (Ký túc xá 135A)

– Công tác quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại ký túc xá (Ký túc xá 135A)

– Công tác quản lý tài sản tại Ký túc xá 135A

– Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường (Ký túc xá 135A)

– Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Ký túc xá 135A)

– An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (Ký túc xá 135A)

– Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (Ký túc xá 135A)

  • Công tác khác:
    • Thành viên tổ PCCC cơ sở 135 THĐ
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - P. Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ
ĐT cơ quan: 028.3.8.368.334

ĐT di động: 0908282878
Email: hatay@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC