Nguyễn Hồng Nam - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ths. Nguyễn Hồng Nam – QLSV KTX 135 Trần Hưng Đạo

Ths. Nguyễn Hồng Nam

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý sinh viên – KTX 135 Trần Hưng Đạo

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế KTX 135 (1)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa tại KTX 135 (2).
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại tại KTX 135 (3)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên KTX 135 (3).
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên tại KTX 135 (1)
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại KTX 135 (1)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác vệ sinh môi trường (1)
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO toàn Trung tâm (1)
  • Tổng hợp – thống kê – báo cáo (2)
 • Công tác khác:
  • Thành viên tổ PCCC cơ sở 135 THĐ
Nguyễn Hồng Nam
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - P. Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ
ĐT cơ quan: 028.3.8.368.334

ĐT di động: 0908282878
Email: hatay@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC