Ths. Hoàng Thị Thu Hiền - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ths. Hoàng Thị Thu Hiền – Ban Hỗ trợ sinh viên

Ths. Hoàng Thị Thu Hiền 

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Ban Hỗ trợ sinh viên

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  • Lập kế hoạch, tổ chức quản lý, triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên (1)
  • Lập kế hoạch, tổ chức quản lý và triển khai các chương trình hội thảo, tọa đàm, tư vấn tâm lý xã hội cho sinh viên (1)
 •  Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO toàn Trung tâm (1)
  • Công tác Tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên (2)
  • Tổng hợp – thống kê – báo cáo (2)
  • Lập dự toán và thanh, quyết toán các chương trình hoạt động nguồn UEH (2)
 •  Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai các hoạt động tín dụng học tập tại UEH (1)
  • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận, quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai học bổng tại UEH (1)
  • Tổ chức các hoạt động tọa đàm, tham quan doanh nghiệp, kiến tập và giao lưu hướng nghiệp (1)
  • Hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên và người lao động, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động (1)
  • Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú KTX 135ª (1)
  • Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú KTX 43-45 (1)
  • Lập kế hoạch, tổ chức và triển khai các chương trình ngoại khóa liên quan đến kỹ năng sinh viên (3)
 • Công tác khác:

  •  Công tác cố vấn học tập
  •  Công tác khác do lãnh đạo phân công
Ths. Hoàng Thị Thu Hiền
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ
ĐT cơ quan: 028.3855.1777 (Ext: 13)

ĐT di động: 0909.193.719
Email: hthien@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC