Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Hoàng Thị Thu Hiền

Ths. Hoàng Thị Thu Hiền 

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Hỗ trợ sinh viên

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO (1)
  • Lập kế hoạch, tổ chức quản lý vá triển khai các chương trình đào tạo kỹ năng mềm và cấp chứng chỉ cho sinh viên (1)
  • Lập kế hoạch, tổ chức quản lý và triển khai các chương trình hội thảo, tọa đàm, tư vấn tâm lý sinh viên cho sinh viên (1)
  • Xây dựng đề án, quy định, quy chế (1)
 •  Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Xây dựng kế hoạch chiến lược (2)
  • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai các hoạt động liên quan đến các học bổng tại UEH (1)
  • Lập kế hoạch, tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai các hoạt động tín dụng học tập sinh viên tại UEH (1)
  • Tiếp nhận và phản hồi ý kiến người học trực tuyến (2)
 •  Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  • Tổ chức các hoạt động tọa đàm, tham quan doanh nghiệp, kiến tập và giao lưu hướng nghiệp (2)
  • Tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên (2)
  • Triển khai, quản lý các chương trình thực tập cho sinh viên (2)
  • Công tác khác:

   • Thành viên Ban ISO UEH
   • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Ths. Hoàng Thị Thu Hiền
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ
ĐT cơ quan: 028.3855.1777 (Ext: 13)

ĐT di động: 0909.193.719
Email: hthien@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC