Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông tin & Sự kiện

Chương trình “Hành trình về Phương Đông” của Ngân hàng TMCP Phương Đông – OCB

 TUYỂN DỤNG QUY MÔ LỚN TOÀN QUỐC NĂM 2017  HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG   Nhanh tay đăng ký để nắm bắt cơ hội làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, lương cạnh tranh và cơ hội thăng…

Huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 4

Chương trình Huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 10/2017

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (CSA) trân trọng thông báo lịch khai giảng các lớp Kỹ năng mềm tháng 10/2017 ——— Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,…

Ngày hội tuyển dụng “Thực Tập Viên Tiềm Năng Sacombank 2018”

Bạn đang… là sinh viên năm cuối Băn khoăn về đơn vị thực tập để thực hiện khóa luận tốt nghiệp Thiếu kinh nghiệm công việc thực tế, hạn chế kỹ năng mềm … Và đang lo lắng về tương…

Chương trình QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU 2018 – GMT của AB InBev

WINNERS AREN’T BORN. THEY’RE SELF-MADE. Chương trình QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ TOÀN CẦU của AB InBev đã trở lại ! Tháng 9 này, hãy tham gia cùng chúng tôi để khai phá tiềm năng bên trong bạn…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 14 ngày 29/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 13 ngày 28/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH…

Thông báo hủy kết quả xét duyệt nội trú KTX Khóa 43 lần 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2017 THÔNG BÁO HỦY…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 12 ngày 26/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 26 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 11 ngày 26/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 26 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợ t 10 ngày 25/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 9 ngày 25/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 8 ngày 24/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Tp.HCM, ngày 24 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 7 ngày 24/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 24 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 6 ngày 23/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 23 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 5 ngày 23/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 23 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 4 ngày 22/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội nội trú KTX K43 đợt 3 ngày 22/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 22 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội nội trú KTX K43 đợt 2 ngày 21/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 21 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 1 ngày 21/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 21 tháng 8 năm 2017 DANH SÁCH SINH…

Chương trình khám phá Cao Hùng – Đài Loan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty Cholontourist triển khai Chương trình khám phá Cao Hùng…

Huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 4

Quyết định công nhận chương trình huấn luyện kỹ năng mềm T5-2017

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (CSA) trân trọng thông báo Quyết định công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện kỹ năng mềm T5-2017. Các bạn hoàn thành khóa huấn luyện và có tên trong danh sách công…

Thông báo số 4 về Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2017 – Tôi chọn bạn”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban tổ chức Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng năm 2017 – Tôi chọn bạn”, BTC trân trọng gửi đến các ứng viên tham gia Thông báo số 4 như sau: Mọi thắc…

Thông báo số 3 về Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2017 – Tôi chọn bạn”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban tổ chức Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng năm 2017 – Tôi chọn bạn”, BTC trân trọng gửi đến các ứng viên tham gia Thông báo số 3 như sau: DANH…

Thông báo về việc diệt chuột phòng dịch bệnh năm 2017

——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên…

Huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 4

Quyết định công nhận chương trình huấn luyện kỹ năng mềm T4-2017

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên (CSA) trân trọng thông báo Quyết định công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện kỹ năng mềm T4-2017. Các bạn hoàn thành khóa huấn luyện và có tên trong danh sách công…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo chương trình Tín dụng học tập HKC 2017 dành cho sinh viên khóa 40, 41, 42

DANH MỤC HỒ SƠ VAY: danh-muc-ho-so-vay HỒ SƠ VAY VỐN: ho-so-vay-von-cua-ocb GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN: giay-de-nghi-bao-lanh-vay-von ————————————————————————- Để cập nhật những tin tức mới nhất về các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, học bổng, việc làm…

HỘI THẢO GIẢI MÃ BÍ MẬT KHỞI NGHIỆP

Sáng ngày 09/05/2017, tại Hội trường A.103 trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đã diễn ra Hội thảo Giải mã bí mật khởi nghiệp do Trung tâm Hỗ trợ sinh viên UEH, Trung tâm phát triển khởi nghiệp…

Thông báo số 2 về Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2017 – Tôi chọn bạn”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban tổ chức Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng năm 2017 – Tôi chọn bạn”, BTC trân trọng gửi đến các ứng viên tham gia Thông báo số 2 như sau: Kết quả…

Tổ chức vòng 1 Gameshow Chinh phục nhà tuyển dụng 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   TP. Hồ Chí Minh, ngày  05…

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ GAMESHOW “CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN” ĐàKẾT THÚC. HẸN BẠN TẠI CUỘC THI NĂM 2018. XIN CẢM ƠN! BAN TỔ CHỨC

LỄ TRAO HỌC BỔNG LOTTE MÙA XUÂN 2017

LỄ TRAO HỌC BỔNG LOTTE MÙA XUÂN 2017

Sáng ngày 27/04/2017, tại khách sạn LOTTE Legend Saigon, LOTTE Mart Việt Nam đã thay mặt Tập đoàn LOTTE và Quỹ Học bổng LOTTE tổ chức lễ trao học bổng Lotte mùa xuân 2017 cho 50 sinh viên…

Huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 4

Quyết định công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện kỹ năng mềm Tháng 3 – 2017

 Danh sách công nhận hoàn thành chương trình huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 3 – 2017

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo Nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo Lịch nghỉ Lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm 2017 như sau:

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN I. Đối tượng tham gia: SINH VIÊN các trường đại học, cao đẳng Hình thức đăng ký: online tại: http://tthtsv.ueh.edu.vn/gameshow-1 Thời gian đăng ký: Từ 24/4 – 05/5/2017 II. Nội…

Dịch vụ Giặt ủi

Lễ Khai trương Dịch vụ Giặt ủi tại KTX và UEH café cơ sở TDTT quận 8

Chiều ngày 13/04/2017, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên UEH đã tiến hành khai trương dịch vụ Giặt ủi cho sinh viên tại Khu nội trú và Khuôn viên UEH Café tại cơ sở Thể dục thể thao Quận…

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 2 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ĐỐI TÁC