Thông tin đơn vị Archives - Page 2 of 2 - Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông tin đơn vị

Lịch công tác tuần lễ thứ 40 – 2016 (03/10/2016 – 09/10/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 03-10-2016 9:30 Họp Tiểu ban 6 và Tổ Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ meeting kỷ niệm 40 năm thành lập UEH. Thành…

Lịch công tác tuần lễ thứ 39 – 2016 (26/09/2016 – 02/10/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 26-09-2016 14:00 Họp Tiểu ban 6 và Tổ Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ meeting kỷ niệm 40 năm thành lập UEH. Thành…

Lịch công tác tuần lễ thứ 38 – 2016 (19/09/2016 – 25/09/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 19-09-2016 10:00  Bàn phương án xây dựng website Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Nguyên, Thao, Xương…

  • Page 2 of 2
  • 1
  • 2

ĐỐI TÁC