Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác

08-05-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 19 – 2017 (08/05/2017 – 14/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 19 – 2017 (08/05/2017 – 14/05/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 08-05-2017 THỨ BA/ 09-05-2017 8:30 Talkshow Giải mã bí mật khởi…

03-05-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 01-05-2017 Nghỉ Ngày Quốc tế lao động 1-5. THỨ BA/…

24-04-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 17 – 2017 (24/04/2017 – 30/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 17 – 2017 (24/04/2017 – 30/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 24-04-2017 13:30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn UEH (phiên…

17-04-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 16 – 2017 (17/04/2017 – 23/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 17-04-2017 THỨ BA/ 18-04-2017 9:00 Họp Thường trực Công đoàn. Thành…

10-04-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 10-04-2017 14:00 Họp chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá nội…

03-04-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 14 – 2017 (03/04/2017 – 09/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 14 – 2017 (03/04/2017 – 09/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 03-04-2017 8:00 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM UEH…

27-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017) class=”table table-bordered” Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 27-03-2017 THỨ BA/ 28-03-2017 18:00 Họp liên tịch cùng…

20-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 20-03-2017 THỨ BA/ 21-03-2017 9:00 Họp bàn phương án xếp loại nhân…

13-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 11 – 2017 (13/03/2017 – 19/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 11 – 2017 (13/03/2017 – 19/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 13-03-2017 13:30 Phòng CTCT làm việc với Đoàn – Hội SV về…

06-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 10 – 2017 (06/03/2017 – 12/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 06-03-2017 9:00 Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường trực…

27-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 27-02-2017 8:30 Trung tâm chúc mừng Trạm Y tế nhân kỷ…

21-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 08 – 2017 (20/02/2017 – 26/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 08 – 2017 (20/02/2017 – 26/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 20-02-2017 9:00 Tiếp đại diện Công ty Breakthough Power Corporation. Thành phần…

13-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 07 – 2017 (13/02/2017 – 19/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 07 – 2017 (13/02/2017 – 19/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 13-02-2017 11:30 Kiểm tra tình hình chuẩn bị đại hội cơ…

06-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 06 – 2017 (06/02/2017 – 12/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 6 – 2017 (06/02/2017 – 12/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 06-02-2017 10:00 Họp bàn về dự án nhà ở CCVC quận…

16-01-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 03 – 2017 (16/01/2017 – 22/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 03 – 2017 (16/01/2017 – 22/01/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 16-01-2017 8:30 Thường trực Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ…

09-01-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 02 – 2017 (09/01/2017 – 15/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 02 – 2017 (09/01/2017 – 15/01/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 09-01-2017 10:00 Họp Tổ quản lý hoạt động Dịch vụ tại…

03-01-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 01 – 2017 (02/01/2017 – 08/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 01 – 2017 (02/01/2017 – 08/01/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 02-01-2017 THỨ BA/ 03-01-2017 THỨ TƯ/ 04-01-2017 10:00 Họp giao ban…

26-12-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 52 – 2016 (26/12/2016 – 01/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 52 – 2016 (26/12/2016 – 01/01/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 26-12-2016 8:00 Tham gia Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư…

19-12-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 51 – 2016 (19/12/2016 – 25/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 51 – 2016 (19/12/2016 – 25/12/2016)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 19-12-2016 14:00 Làm việc với FPT khảo sát hệ thống…

12-12-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 50 – 2016 (12/12/2016 – 18/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 50 – 2016 (12/12/2016 – 18/12/2016) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 12-12-2016 7:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư…

05-12-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 49 – 2016 (05/12/2016 – 11/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 49 – 2016 (05/12/2016 – 11/12/2016) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 05-12-2016 19:00 Vòng chung kết xếp hạng Hội thi “Tiếng hát…

28-11-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 48 – 2016 (28/11/2016 – 04/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 48 – 2016 (28/11/2016 – 04/12/2016) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 28-11-2016 8:00 Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định…

21-11-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 47 – 2016 (21/11/2016 – 27/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 21-11-2016 THỨ BA/ 22-11-2016 10:00 Trao Quyết định hưởng chế độ hưu…

07-11-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 45 – 2016 (07/11/2016 – 13/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 07-11-2016 7:30 Lễ chào cờ Tổ quốc. Thành phần dự: Đ/c Việt…

31-10-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 44 – 2016 (31/10/2016 – 06/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 31-10-2016 14:30 Họp Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên….

24-10-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 43 – 2016 (24/10/2016 – 30/10/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 24-10-2016 10:00 Triển khai công tác tiếp đón khách dự Lễ kỷ niệm…

17-10-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 42 – 2016 (17/10/2016 – 23/10/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 17-10-2016 9:30 Bốc thăm và tổng duyệt chương trình thi “Trang phục UEH…

10-10-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 41 – 2016 (10/10/2016 – 16/10/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 10-10-2016 10:00 Họp công tác chuẩn bị ngày thành lập Hội Liên hiệp…

03-10-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 40 – 2016 (03/10/2016 – 09/10/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 03-10-2016 9:30 Họp Tiểu ban 6 và Tổ Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ meeting kỷ niệm 40 năm thành lập UEH. Thành…

26-09-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 39 – 2016 (26/09/2016 – 02/10/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 26-09-2016 14:00 Họp Tiểu ban 6 và Tổ Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ meeting kỷ niệm 40 năm thành lập UEH. Thành…

19-09-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 38 – 2016 (19/09/2016 – 25/09/2016)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 19-09-2016 10:00  Bàn phương án xây dựng website Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Nguyên, Thao, Xương…

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 4 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ĐỐI TÁC