Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác

23-04-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 17 – 2018 (23/04/2018 – 29/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 23-04-2018 8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 15:00 Ban Giám đốc làm việc với BCH…

16-04-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 16 – 2018 (16/04/2018 – 22/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 16-04-2018 8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 9:00 Hội ý về công tác xây…

06-04-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 15 – 2018 (09/04/2018 – 15/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 09-04-2018 8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 9:30 Họp triển khai công tác chuẩn…

02-04-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 14 – 2018 (02/04/2018 – 08/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 02-04-2018 8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B0.15  10:00  Họp phân công Tổ bảo vệ…

26-03-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 13 – 2018 (26/03/2018 – 01/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 26-03-2018 8:00 Chúc mừng nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) tại Văn…

19-03-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 12 – 2018 (19/03/2018 – 25/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 19-03-2018 8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 14:00 Tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo…

12-03-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 11 – 2018 (12/03/2018 – 18/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 12-03-2018 8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA / 13-03-2018 9:00 Họp về…

05-03-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 10 – 2018 (05/03/2018 – 11/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 05-03-2018 8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 9:00 Họp Ban Tổ chức Hội thi…

26-02-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 9 – 2018 (26/02/2018 – 04/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 26-02-2018 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015 14:00 Làm việc với công ty Kiểm toán. Thành phần: Phong,…

05-02-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 6 – 2018 (05/02/2018 – 11/02/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 05-02-2018 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015 8:00 Công đoàn UEH thăm và tặng quà gia đình viên…

29-01-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 05 – 2018 (29/01/2018 – 04/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 05 – 2018 (29/01/2018 – 04/02/2018) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 29-01-2018 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn…

22-01-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 4 – 2018 (22/01/2018 – 28/01/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 22-01-2018 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015 10:00 BGĐ họp với ban ISO về chương trình hành động…

12-01-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 3 – 2018 (15/01/2018 – 21/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 3 – 2018 (15/01/2018 – 21/01/2018) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 15-01-2018 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn…

08-01-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 2 – 2018 (08/01/2018 – 14/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 2 – 2018 (08/01/2018 – 14/01/2018) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 08-01-2018 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn…

02-01-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 1 – 2018 (01/01/2018 – 07/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 1 – 2018 (01/01/2018 – 07/01/2018) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 01-01-2018 Nghỉ tết Dương lịch. THỨ BA / 02-01-2018 8:00 Họp…

25-12-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2017 (25/12/2017 – 31/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2017 (25/12/2017 – 31/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 25-12-2017 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong…

19-12-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 51 – 2017 (18/12/2017 – 24/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 51 – 2017 (18/12/2017 – 24/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 18-12-2017 8:00 Công ty APAVE triển khai tư vấn soạn…

08-12-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 50 – 2017 (11/12/2017 – 17/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 50 – 2017 (11/12/2017 – 17/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 11-12-2017 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn Phong…

04-12-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2017 (04/12/2017 – 10/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2017 (04/12/2017 – 10/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 04-12-2017 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn…

27-11-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2017 (27/11/2017 – 03/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 27-11-2017 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn…

21-11-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 47 – 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 47 – 2017 (20/11/2017 – 26/11/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 20-11-2017 9:00 Họp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà…

13-11-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 46 – 2017 (13/11/2017 – 19/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 46 – 2017 (13/11/2017 – 19/11/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 13-11-2017 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn…

06-11-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 45 – 2017 (06/11/2017 – 12/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 45 – 2017 (06/11/2017 – 12/11/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 06-11-2017 THỨ BA / 07-11-2017 7:30 Dự Lễ khai mạc…

31-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 44 – 2017 (30/10/2017 – 05/11/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 44 – 2017 (30/10/2017 – 05/11/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 30-10-2017 THỨ BA / 31-10-2017 THỨ TƯ / 01-11-2017 THỨ NĂM / 02-11-2017 9:00 Họp…

23-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 43 – 2017 (23/10/2017 – 29/10/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 43 – 2017 (23/10/2017 – 29/10/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 23-10-2017 THỨ BA/ 24-10-2017 THỨ TƯ/ 25-10-2017 10:00 Họp quyết toán…

16-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 42 – 2017 (16/10/2017 – 22/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 16-10-2017 10:00 Họp tổ tài chính Trung tâm. Thành phần dư: Đ/c Phong (BGĐ); Ngọc, Sa, M. Vân, N. Vân (VP). Ngô Văn…

09-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 41 – 2017 (9/10/2017 – 15/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 09-10-2017 8:30 Triển khai Khóa đào tạo về nhận thức và soạn thảo các văn bản thuộc HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 –…

04-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 40 – 2017 (02/10/2017 – 08/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 02-10-2017 THỨ BA/ 03-10-2017 THỨ TƯ/ 04-10-2017 14:00 Làm việc với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen về chương tình hợp…

27-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 39 – 2017 (25/09/2017 – 01/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 25-09-2017 14:30 Ban giám hiệu làm việc với CBVC Trung tâm. Phan Thị Bích Nguyệt A.103 THỨ BA/ 26-09-2017 8:00 Họp góp ý…

18-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 38 – 2017 (18/09/2017 – 24/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 18-09-2017 14:30 Họp báo cáo kết quả tổ công tác làm việc tại Trung tâm. Thành phần dự: Toàn thể viên chức trung…

11-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 37 – 2017 (11/09/2017 – 17/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 11-09-2017 THỨ BA/ 12-09-2017 9:00 Họp tăng cường các giải pháp thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên hệ Đại…

05-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 36 – 2017 (04/09/2017 – 10/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 04-09-2017 Nghỉ bù lễ 2-9. THỨ BA/ 05-09-2017 7:30 Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên năm 2017 cho sinh viên Khóa 43….

30-08-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 35 – 2017 (28/08/2017 – 03/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 28-08-2017 THỨ BA/ 29-08-2017 7:00 Hoạt động dịch vụ Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Thành phần dự: Thao,…

14-08-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 33 – 2017 (14/08/2017 – 20/08/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 14-08-2017 9:00 Họp Tổ Công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình phối hợp phục vụ và dịch vụ tại…

07-08-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 32 – 2017 (07/08/2017 – 13/08/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 07-08-2017 THỨ BA/ 08-08-2017  9:00 Làm việc với bãi xe cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Thao…

31-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 31 – 2017 (31/07/2017 – 06/08/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 31-07-2017 9:00 Công tác bàn giao công việc Giám đốcTrung tâm bộ phận Văn phòng. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương,…

27-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 30 – 2017 (24/07/2017 – 30/07/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 30 – 2017 (24/07/2017 – 30/07/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 24-07-2017  Chương trình tham quan nghỉ mát năm 2017. Thành phần…

17-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 29 – 2017 (17/07/2017 – 23/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 17-07-2017 15:00 Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Thành phần dự: Đ/c…

10-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 28 – 2017 (10/07/2017 – 16/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 10-07-2017 THỨ BA/ 11-07-2017 8:00 Thăm chiến sĩ tham gia chặng 1 CDTN Sinh viên Kinh tế 2017 – Mùa hè xanh mặt…

04-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 27 – 2017 (03/07/2017 – 09/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 03-07-2017 8:00 Làm việc với Chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung đánh giá tình hình thực hiện…

26-06-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 26 – 2017 (26/06/2017 – 02/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 26-06-2017 Triển khai thông báo về việc tổ chức nghỉ mát 2017. Thời hạn đăng ký: 10/7/2017. THỨ BA/ 27-06-2017 06:15 Lễ Tốt…

15-05-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 20 – 2017 (15/05/2017 – 21/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 20 – 2017 (15/05/2017 – 21/05/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 15-05-2017 9:00 Họp rà soát tiến độ xây dựng Đề án đào…

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 3 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ĐỐI TÁC