Lịch công tác Archives - Page 2 of 3 - Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác

09-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 41 – 2017 (9/10/2017 – 15/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 09-10-2017 8:30 Triển khai Khóa đào tạo về nhận thức và soạn thảo các văn bản thuộc HTQLCL UEH theo ISO 9001:2015 –…

04-10-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 40 – 2017 (02/10/2017 – 08/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 02-10-2017 THỨ BA/ 03-10-2017 THỨ TƯ/ 04-10-2017 14:00 Làm việc với Công ty Cổ phần Tập Đoàn Hoa Sen về chương tình hợp…

27-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 39 – 2017 (25/09/2017 – 01/10/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 25-09-2017 14:30 Ban giám hiệu làm việc với CBVC Trung tâm. Phan Thị Bích Nguyệt A.103 THỨ BA/ 26-09-2017 8:00 Họp góp ý…

18-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 38 – 2017 (18/09/2017 – 24/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 18-09-2017 14:30 Họp báo cáo kết quả tổ công tác làm việc tại Trung tâm. Thành phần dự: Toàn thể viên chức trung…

11-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 37 – 2017 (11/09/2017 – 17/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 11-09-2017 THỨ BA/ 12-09-2017 9:00 Họp tăng cường các giải pháp thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên hệ Đại…

05-09-2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 36 – 2017 (04/09/2017 – 10/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 04-09-2017 Nghỉ bù lễ 2-9. THỨ BA/ 05-09-2017 7:30 Tuần Sinh hoạt công dân sinh viên năm 2017 cho sinh viên Khóa 43….

30-08-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 35 – 2017 (28/08/2017 – 03/09/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 28-08-2017 THỨ BA/ 29-08-2017 7:00 Hoạt động dịch vụ Lễ Tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ đợt 2 năm 2017. Thành phần dự: Thao,…

14-08-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 33 – 2017 (14/08/2017 – 20/08/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 14-08-2017 9:00 Họp Tổ Công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình phối hợp phục vụ và dịch vụ tại…

07-08-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 32 – 2017 (07/08/2017 – 13/08/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 07-08-2017 THỨ BA/ 08-08-2017  9:00 Làm việc với bãi xe cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương. Thành phần dự: Đ/c Phong (BGĐ); Thao…

31-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 31 – 2017 (31/07/2017 – 06/08/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 31-07-2017 9:00 Công tác bàn giao công việc Giám đốcTrung tâm bộ phận Văn phòng. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương,…

27-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 30 – 2017 (24/07/2017 – 30/07/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 30 – 2017 (24/07/2017 – 30/07/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 24-07-2017  Chương trình tham quan nghỉ mát năm 2017. Thành phần…

17-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 29 – 2017 (17/07/2017 – 23/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 17-07-2017 15:00 Lễ kết nạp Đảng viên Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017). Thành phần dự: Đ/c…

10-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 28 – 2017 (10/07/2017 – 16/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 10-07-2017 THỨ BA/ 11-07-2017 8:00 Thăm chiến sĩ tham gia chặng 1 CDTN Sinh viên Kinh tế 2017 – Mùa hè xanh mặt…

04-07-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 27 – 2017 (03/07/2017 – 09/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 03-07-2017 8:00 Làm việc với Chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung đánh giá tình hình thực hiện…

26-06-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 26 – 2017 (26/06/2017 – 02/07/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 26-06-2017 Triển khai thông báo về việc tổ chức nghỉ mát 2017. Thời hạn đăng ký: 10/7/2017. THỨ BA/ 27-06-2017 06:15 Lễ Tốt…

15-05-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 20 – 2017 (15/05/2017 – 21/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 20 – 2017 (15/05/2017 – 21/05/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 15-05-2017 9:00 Họp rà soát tiến độ xây dựng Đề án đào…

08-05-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 19 – 2017 (08/05/2017 – 14/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 19 – 2017 (08/05/2017 – 14/05/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 08-05-2017 THỨ BA/ 09-05-2017 8:30 Talkshow Giải mã bí mật khởi…

03-05-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 01-05-2017 Nghỉ Ngày Quốc tế lao động 1-5. THỨ BA/…

24-04-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 17 – 2017 (24/04/2017 – 30/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 17 – 2017 (24/04/2017 – 30/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 24-04-2017 13:30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn UEH (phiên…

17-04-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 16 – 2017 (17/04/2017 – 23/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 17-04-2017 THỨ BA/ 18-04-2017 9:00 Họp Thường trực Công đoàn. Thành…

10-04-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 10-04-2017 14:00 Họp chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá nội…

03-04-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 14 – 2017 (03/04/2017 – 09/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 14 – 2017 (03/04/2017 – 09/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 03-04-2017 8:00 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM UEH…

27-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017) class=”table table-bordered” Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 27-03-2017 THỨ BA/ 28-03-2017 18:00 Họp liên tịch cùng…

20-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 20-03-2017 THỨ BA/ 21-03-2017 9:00 Họp bàn phương án xếp loại nhân…

13-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 11 – 2017 (13/03/2017 – 19/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 11 – 2017 (13/03/2017 – 19/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 13-03-2017 13:30 Phòng CTCT làm việc với Đoàn – Hội SV về…

06-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 10 – 2017 (06/03/2017 – 12/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 06-03-2017 9:00 Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường trực…

27-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 27-02-2017 8:30 Trung tâm chúc mừng Trạm Y tế nhân kỷ…

21-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 08 – 2017 (20/02/2017 – 26/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 08 – 2017 (20/02/2017 – 26/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 20-02-2017 9:00 Tiếp đại diện Công ty Breakthough Power Corporation. Thành phần…

13-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 07 – 2017 (13/02/2017 – 19/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 07 – 2017 (13/02/2017 – 19/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 13-02-2017 11:30 Kiểm tra tình hình chuẩn bị đại hội cơ…

06-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 06 – 2017 (06/02/2017 – 12/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 6 – 2017 (06/02/2017 – 12/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 06-02-2017 10:00 Họp bàn về dự án nhà ở CCVC quận…

16-01-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 03 – 2017 (16/01/2017 – 22/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 03 – 2017 (16/01/2017 – 22/01/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 16-01-2017 8:30 Thường trực Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ…

09-01-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 02 – 2017 (09/01/2017 – 15/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 02 – 2017 (09/01/2017 – 15/01/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 09-01-2017 10:00 Họp Tổ quản lý hoạt động Dịch vụ tại…

03-01-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 01 – 2017 (02/01/2017 – 08/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 01 – 2017 (02/01/2017 – 08/01/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 02-01-2017 THỨ BA/ 03-01-2017 THỨ TƯ/ 04-01-2017 10:00 Họp giao ban…

26-12-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 52 – 2016 (26/12/2016 – 01/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 52 – 2016 (26/12/2016 – 01/01/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 26-12-2016 8:00 Tham gia Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ sư…

19-12-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 51 – 2016 (19/12/2016 – 25/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 51 – 2016 (19/12/2016 – 25/12/2016)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 19-12-2016 14:00 Làm việc với FPT khảo sát hệ thống…

12-12-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 50 – 2016 (12/12/2016 – 18/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 50 – 2016 (12/12/2016 – 18/12/2016) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 12-12-2016 7:30 Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng lấy thư…

05-12-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 49 – 2016 (05/12/2016 – 11/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 49 – 2016 (05/12/2016 – 11/12/2016) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 05-12-2016 19:00 Vòng chung kết xếp hạng Hội thi “Tiếng hát…

28-11-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 48 – 2016 (28/11/2016 – 04/12/2016)

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 48 – 2016 (28/11/2016 – 04/12/2016) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 28-11-2016 8:00 Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài Trung tâm Kiểm định…

21-11-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 47 – 2016 (21/11/2016 – 27/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 21-11-2016 THỨ BA/ 22-11-2016 10:00 Trao Quyết định hưởng chế độ hưu…

07-11-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 45 – 2016 (07/11/2016 – 13/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 07-11-2016 7:30 Lễ chào cờ Tổ quốc. Thành phần dự: Đ/c Việt…

31-10-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 44 – 2016 (31/10/2016 – 06/11/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 31-10-2016 14:30 Họp Chi ủy Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên….

24-10-2016

Lịch công tác tuần lễ thứ 43 – 2016 (24/10/2016 – 30/10/2016)

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai/ 24-10-2016 10:00 Triển khai công tác tiếp đón khách dự Lễ kỷ niệm…

ĐỐI TÁC