Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác

18-10-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 43 – 2019 (21/10/2019 – 27/10/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 21-10-2019 08:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 09:30 Họp xử lý vi…

14-10-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 42 – 2019 (14/10/2019 – 20/10/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 14-10-2019 07:30 Khai giảng lớp tiếng Anh giao tiếp (khóa 1) dành cho viên chức – người lao động UEH. Thành phần…

04-10-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 41 – 2019 (07/10/2019 – 13/10/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 07-10-2019 08:00 Chương trình giao lưu sinh viên với Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank) trong tuần SHCD, chủ đề: “Tài chính…

01-10-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 40 – 2019 (30/09/2019 – 06/10/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 30-09-2019 08:00 Công đoàn trường đi thăm và mừng thọ Cán bộ hưu trí tuổi tròn 65, 70, 75, 80, 85, 90…

23-09-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 39 – 2019 (23/09/2019 – 29/09/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 23-09-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 THỨ ba /…

16-09-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 38 – 2019 (16/09/2019 – 22/09/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 16-09-2019 08:00 Lễ Khai giảng Khóa 45 – ĐHCQ. Thành phần dự: Định (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.116 09:00 Chương trình thăm…

09-09-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 37 – 2019 (09/09/2019 – 15/09/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 09-09-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 THỨ ba /…

03-09-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 36 – 2019 (02/09/2019 – 08/09/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 02-09-2019 00:00 NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9 THỨ ba / 03-09-2019 09:00 Họp giao ban tuần khối Quản lý. Thành phần dự:…

26-08-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 35 – 2019 (26/08/2019 – 01/09/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 26-08-2019 09:00 Họp giao ban khối Quản lý.  Thành phần dự: Phong (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101 14:00 Họp giao ban Ban…

19-08-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 34 – 2019 (19/08/2019 – 25/08/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 19-08-2019 06:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm…

13-08-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 33 – 2019 (12/08/2019 – 18/08/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 012-08-2019 07:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm…

02-08-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 32 – 2019 (05/08/2019 – 11/08/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 05-08-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong A.311 10:00 Trao Quyết…

29-07-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 31 – 2019 (29/07/2019 – 04/08/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 29-07-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

15-07-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 29 – 2019 (15/07/2019 – 21/07/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 15-07-2019 07:30 Chuyển đổi nhân sự giữa các KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Pha (135), Hà (43-45). 09:00 Họp giao ban…

08-07-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 28 – 2019 (08/07/2019 – 14/07/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 08-07-2019 06:30 Tiếp nhận sinh viên Nội trú theo Quyết định số 2005 ký ngày 19/7/2018. Thành phần dự: Thành (BGĐ); Bộ…

01-07-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 27 – 2019 (01/07/2019 – 07/07/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 01-07-2019 06:30 Sắp xếp và tiếp nhận sinh viên Nội trú theo Quyết định số 2005 ký ngày 19/7/2018. Thành phần dự:…

17-06-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 25 – 2019 (17/06/2019 – 23/06/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 17-06-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

27-05-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 22 – 2019 (27/05/2019 – 02/06/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 27-05-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 12:00 Chương trình…

20-05-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 21 – 2019 (20/05/2019 – 26/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 20-05-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 15:00 Họp Hội…

13-05-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 20 – 2019 (13/05/2019 – 19/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 13-05-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 15:30 Họp triển…

06-05-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 19 – 2019 (06/05/2019 – 12/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 06-05-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

02-05-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 18 – 2019 (29/04/2019 – 05/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 29-04-2019 THỨ BA / 30-04-2019 00:00 Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4). THỨ TƯ / 01-05-2019 00:00 Nghỉ lễ Ngày Quốc tế…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 17 – 2019 (22/04/2019 – 28/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 22-04-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 09:45 Dự lễ…

16-04-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 16 – 2019 (15/04/2019 – 21/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 15-04-2019 00:00 Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch). THỨ BA / 16-04-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám…

08-04-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 15 – 2019 (08/04/2019 – 14/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 08-04-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

01-04-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 14 – 2019 (01/04/2019 – 07/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 01-04-2019 Thu Nội trú phí đợt 2/2019 tại KTX 135. Thành phần dự: Ban Giám đốc và Ban quản lý Ký túc…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 13 – 2019 (25/03/2019 – 31/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 25-03-2019 THỨ BA / 26-03-2019 THỨ TƯ / 27-03-2019 THỨ NĂM / 28-03-2019 THỨ SÁU / 29-03-2019 THỨ BẢY / 30-03-2019 CN…

18-03-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 12 – 2019 (18/03/2019 – 24/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 18-03-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:30 Họp về…

11-03-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 11 – 2019 (11/03/2019 – 17/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 11-03-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 09:30 Họp về…

05-03-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 10 – 2019 (04/03/2019 – 10/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 04-03-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:00 Họp giao…

25-02-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 09 – 2019 (25/2/2019 – 03/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 25-02-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 14:00 Họp bộ…

19-02-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 08 – 2019 (18/2/2019 – 24/02/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 18-02-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

24-01-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 04 – 2019 (/28/2019 – 03/02/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 28-01-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:30 Lãnh đạo…

21-01-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 04 – 2019 (21/01/2019 – 27/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 21-01-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 14:00 Ban Soạn…

14-01-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 03 – 2019 (14/01/2019 – 20/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 14-01-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

07-01-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 02 – 2019 (07/01/2019 – 13/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 07-01-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

03-01-2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 01 – 2019 (31/12/2018 – 06/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 31-12-2018 00:00 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019 (Từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019). THỨ BA / 01-01-2019 00:00 NGHỈ TẾT…

24-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2018 (24/12/2018 – 30/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 24-12-2018 Trạm Y tế Thông báo về lịch khám sức khỏe lần 2 năm 2018 cho nữ CCVC từ ngày 24/12/2018 đến…

17-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 51 – 2018 (17/12/2018 – 23/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 17-12-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 09:00 Ban Giám…

10-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 50 – 2018 (10/12/2018 – 16/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 10-12-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

03-12-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2018 (03/12/2018 – 09/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 03-12-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 11:30 Liên tịch…

28-11-2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2018 (26/11/2018 – 02/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 26-11-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ĐỐI TÁC