Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác

27-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017) class=”table table-bordered” Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 27-03-2017 THỨ BA/ 28-03-2017 18:00 Họp liên tịch cùng…

20-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 20-03-2017 THỨ BA/ 21-03-2017 9:00 Họp bàn phương án xếp loại nhân…

13-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 11 – 2017 (13/03/2017 – 19/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 11 – 2017 (13/03/2017 – 19/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 13-03-2017 13:30 Phòng CTCT làm việc với Đoàn – Hội SV về…

06-03-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 10 – 2017 (06/03/2017 – 12/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 06-03-2017 9:00 Thường vụ Đảng ủy làm việc với Thường trực…

27-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 09 – 2017 (27/02/2017 – 05/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 27-02-2017 8:30 Trung tâm chúc mừng Trạm Y tế nhân kỷ…

21-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 08 – 2017 (20/02/2017 – 26/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 08 – 2017 (20/02/2017 – 26/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 20-02-2017 9:00 Tiếp đại diện Công ty Breakthough Power Corporation. Thành phần…

13-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 07 – 2017 (13/02/2017 – 19/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 07 – 2017 (13/02/2017 – 19/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 13-02-2017 11:30 Kiểm tra tình hình chuẩn bị đại hội cơ…

06-02-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 06 – 2017 (06/02/2017 – 12/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 6 – 2017 (06/02/2017 – 12/02/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 06-02-2017 10:00 Họp bàn về dự án nhà ở CCVC quận…

16-01-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 03 – 2017 (16/01/2017 – 22/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 03 – 2017 (16/01/2017 – 22/01/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 16-01-2017 8:30 Thường trực Đảng ủy làm việc với Ban Thường vụ…

09-01-2017

Lịch công tác tuần lễ thứ 02 – 2017 (09/01/2017 – 15/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 02 – 2017 (09/01/2017 – 15/01/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 09-01-2017 10:00 Họp Tổ quản lý hoạt động Dịch vụ tại…

Các đơn vị có liên quan