Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông tin đơn vị

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Mục QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG (ISO) – TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN Click vào đây để vào MỤC QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG

Lịch công tác tuần lễ thứ 20 – 2017 (15/05/2017 – 21/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 20 – 2017 (15/05/2017 – 21/05/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 15-05-2017 9:00 Họp rà soát tiến độ xây dựng Đề án đào…

Lịch công tác tuần lễ thứ 19 – 2017 (08/05/2017 – 14/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 19 – 2017 (08/05/2017 – 14/05/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 08-05-2017 THỨ BA/ 09-05-2017 8:30 Talkshow Giải mã bí mật khởi…

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 18 – 2017 (01/05/2017 – 07/05/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 01-05-2017 Nghỉ Ngày Quốc tế lao động 1-5. THỨ BA/…

Lịch công tác tuần lễ thứ 17 – 2017 (24/04/2017 – 30/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 17 – 2017 (24/04/2017 – 30/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 24-04-2017 13:30 Họp Ban Chấp hành Công đoàn UEH (phiên…

Lịch công tác tuần lễ thứ 16 – 2017 (17/04/2017 – 23/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 17-04-2017 THỨ BA/ 18-04-2017 9:00 Họp Thường trực Công đoàn. Thành…

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 15 – 2017 (10/04/2017 – 16/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 10-04-2017 14:00 Họp chuẩn bị tiếp đoàn đánh giá nội…

Lịch công tác tuần lễ thứ 14 – 2017 (03/04/2017 – 09/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 14 – 2017 (03/04/2017 – 09/04/2017)   Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 03-04-2017 8:00 Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM UEH…

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 13 – 2017 (27/03/2017 – 02/04/2017) class=”table table-bordered” Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 27-03-2017 THỨ BA/ 28-03-2017 18:00 Họp liên tịch cùng…

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 12 – 2017 (20/03/2017 – 26/03/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 20-03-2017 THỨ BA/ 21-03-2017 9:00 Họp bàn phương án xếp loại nhân…

Các đơn vị có liên quan