Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông tin đơn vị

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 21 – 2019 (20/05/2019 – 26/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 20-05-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 15:00 Họp Hội…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 20 – 2019 (13/05/2019 – 19/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 13-05-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 15:30 Họp triển…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 19 – 2019 (06/05/2019 – 12/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 06-05-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 18 – 2019 (29/04/2019 – 05/05/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 29-04-2019 THỨ BA / 30-04-2019 00:00 Nghỉ lễ Ngày Chiến thắng (30/4). THỨ TƯ / 01-05-2019 00:00 Nghỉ lễ Ngày Quốc tế…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 17 – 2019 (22/04/2019 – 28/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 22-04-2019 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 09:45 Dự lễ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 16 – 2019 (15/04/2019 – 21/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 15-04-2019 00:00 Nghỉ bù Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch). THỨ BA / 16-04-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 15 – 2019 (08/04/2019 – 14/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 08-04-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 14 – 2019 (01/04/2019 – 07/04/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 01-04-2019 Thu Nội trú phí đợt 2/2019 tại KTX 135. Thành phần dự: Ban Giám đốc và Ban quản lý Ký túc…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 13 – 2019 (25/03/2019 – 31/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 25-03-2019 THỨ BA / 26-03-2019 THỨ TƯ / 27-03-2019 THỨ NĂM / 28-03-2019 THỨ SÁU / 29-03-2019 THỨ BẢY / 30-03-2019 CN…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 12 – 2019 (18/03/2019 – 24/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 18-03-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:30 Họp về…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 11 – 2019 (11/03/2019 – 17/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 11-03-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 09:30 Họp về…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 10 – 2019 (04/03/2019 – 10/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 04-03-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:00 Họp giao…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 09 – 2019 (25/2/2019 – 03/03/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 25-02-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 14:00 Họp bộ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 08 – 2019 (18/2/2019 – 24/02/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 18-02-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 04 – 2019 (/28/2019 – 03/02/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 28-01-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:30 Lãnh đạo…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 04 – 2019 (21/01/2019 – 27/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 21-01-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 14:00 Ban Soạn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 03 – 2019 (14/01/2019 – 20/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 14-01-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 02 – 2019 (07/01/2019 – 13/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 07-01-2019 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 01 – 2019 (31/12/2018 – 06/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 31-12-2018 00:00 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019 (Từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019). THỨ BA / 01-01-2019 00:00 NGHỈ TẾT…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2018 (24/12/2018 – 30/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 24-12-2018 Trạm Y tế Thông báo về lịch khám sức khỏe lần 2 năm 2018 cho nữ CCVC từ ngày 24/12/2018 đến…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 51 – 2018 (17/12/2018 – 23/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 17-12-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 09:00 Ban Giám…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 50 – 2018 (10/12/2018 – 16/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 10-12-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2018 (03/12/2018 – 09/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 03-12-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 11:30 Liên tịch…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2018 (26/11/2018 – 02/12/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 26-11-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 47 – 2018 (19/11/2018 – 25/11/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 19-11-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 11:00 Chạy chương…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 46 – 2018 (12/11/2018 – 18/11/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 12-11-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 45 – 2018 (05/11/2018 – 11/11/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 05-11-2018 09:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ). Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 44 – 2018 (29/10/2018 – 04/11/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 29-10-2018 00:00 Tham dự Giải bóng bàn toàn quốc “Người Giáo viên nhân dân” lần thứ XIV – 2018. Thành phần dự:…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 43- 2018 (22/10/2018 – 28/10/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm   Kết quả Hội thao UEH về thành tích của TT.HTSV: Môn bóng bàn: Đơn nam A: Huy Chương Đồng Đơn Nam B: Huy chương…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 42- 2018 (15/10/2018 – 21/10/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm   Thông tin về kết quả Hội thao UEH về thành tích của TT.HTSV: Môn bóng bàn: Đơn nam A: Huy Chương Đồng Đơn Nam…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 41- 2018 (08/10/2018 – 14/10/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 08-10-2018 07:30 Lớp kỹ năng mềm “Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả”. Báo cáo viên: Nguyễn Văn Vương. Thành phần…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 40- 2018 (01/10/2018 – 07/10/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 01-10-2018 08:00 Công đoàn trường thăm và mừng thọ Cán bộ hưu trí tuổi tròn 65, 70, 75, 80, 85, 90 và…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 39- 2018 (24/09/2018 – 30/09/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 24-09-2018 07:30 Đặt bàn đăng ký tham gia chương trình Ngày hội tuyển dụng “Thực tập viên tiềm năng Sacombank 2019”. Thành…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 38 – 2018 (17/09/2018 – 23/09/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 17-09-2018 08:00 Lớp kỹ năng mềm “Tư duy lãnh đạo”. Báo cáo viên: Đoàn Ngọc Hưng. Thành phần dự: Định (BGĐ); Hiền…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 37- 2018 (10/09/2018 – 16/09/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 10-09-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ)  Ngô Văn Phong  B.015 10:30 Họp giao…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 36- 2018 (03/09/2018 – 09/09/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 03-09-2018 00:00 Nghỉ bù Lễ Quốc khánh THỨ BA / 04-09-2018 07:30 Triển khai đăng ký chương trình huấn luyện kỹ năng…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 35 – 2018 (27/08/2018 – 02/09/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 27-08-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:00 Hội ý…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 34 – 2018 (20/08/2018 – 26/08/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 20-08-2018 07:30 Tiếp nhận sinh viên K44 nội trú KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); bộ phận quản lý KTX 43-45 NCT….

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

ĐỐI TÁC