Thông tin đơn vị Archives - Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông tin đơn vị

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 34 – 2018 (20/08/2018 – 26/08/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 20-08-2018 07:30 Tiếp nhận sinh viên K44 nội trú KTX. Thành phần dự: Thành (BGĐ); bộ phận quản lý KTX 43-45 NCT….

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 33 – 2018 (13/08/2018 – 19/08/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 13-08-2018 7:30 Nhận Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2018, phát Giấy triệu tập trúng tuyển và làm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 32 – 2018 (06/08/2018 – 12/08/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 06-08-2018 Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp Giao ban triển khai công tác học kỳ cuối năm 2018 theo Thông…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 31 – 2018 (30/07/2018 – 05/08/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 30-07-2018 07:30 Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018). Thành phần dự: Phong…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 30 – 2018 (23/07/2018 – 29/07/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 23-07-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:00 Họp về…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 29 – 2018 (16/07/2018 – 22/07/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 16-07-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong A.311 09:00 Họp thông…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 28 – 2018 (09/07/2018 – 15/07/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 09-07-2018 08:00 Lễ Tốt nghiệp Khóa 40-ĐHCQ (Khoa Tài chính). Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ); Hiền, Lộc, Thịnh (HTSV); N….

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 27 – 2018 (02/07/2018 – 08/07/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 02-07-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA /…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 25 – 2018 (18/06/2018 – 24/06/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 18-06-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA / 19-06-2018…

THÔNG BÁO V/v tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2018

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN Số:      /TB-HTSV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 24 – 2018 (11/06/2018 – 17/06/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 11-06-2018 00:00 Đăng ký tham quan nghỉ mát năm 2018 của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Đăng ký tại Ms. Ái…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 23 – 2018 (04/06/2018 – 10/06/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 04-06-2018 00:00 THỨ BA / 05-06-2018 08:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 THỨ TƯ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 22 – 2018 (28/05/2018 – 03/06/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 28-05-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 14:00 Họp Hội trại…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 21 – 2018 (21/05/2018 – 27/05/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 21-05-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 14:30 Hội ý…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 20 – 2018 (14/05/2018 – 20/05/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 14-05-2018 08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 09:30 Họp Chi…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 19 – 2018 (07/05/2018 – 13/05/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 07-05-2018 08:00 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015 10:00 Bốc thăm…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 18 – 2018 (30/04/2018 – 06/05/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 30-04-2018 00:00 KỶ NIỆM 43 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 – 30/4/2018). THỨ BA / 01-05-2018…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 17 – 2018 (23/04/2018 – 29/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 23-04-2018 8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 15:00 Ban Giám đốc làm việc với BCH…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 16 – 2018 (16/04/2018 – 22/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 16-04-2018 8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 9:00 Hội ý về công tác xây…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 15 – 2018 (09/04/2018 – 15/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 09-04-2018 8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 9:30 Họp triển khai công tác chuẩn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 14 – 2018 (02/04/2018 – 08/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 02-04-2018 8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B0.15  10:00  Họp phân công Tổ bảo vệ…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 13 – 2018 (26/03/2018 – 01/04/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 26-03-2018 8:00 Chúc mừng nhân kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) tại Văn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 12 – 2018 (19/03/2018 – 25/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 19-03-2018 8:30 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 14:00 Tiếp đoàn cán bộ lãnh đạo…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 11 – 2018 (12/03/2018 – 18/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 12-03-2018 8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 THỨ BA / 13-03-2018 9:00 Họp về…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 10 – 2018 (05/03/2018 – 11/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 05-03-2018 8:00 Họp giao ban BGĐ. Thành phần: Ban Giám đốc. Ngô Văn Phong B.015 9:00 Họp Ban Tổ chức Hội thi…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 9 – 2018 (26/02/2018 – 04/03/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 26-02-2018 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015 14:00 Làm việc với công ty Kiểm toán. Thành phần: Phong,…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 6 – 2018 (05/02/2018 – 11/02/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 05-02-2018 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015 8:00 Công đoàn UEH thăm và tặng quà gia đình viên…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 05 – 2018 (29/01/2018 – 04/02/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 05 – 2018 (29/01/2018 – 04/02/2018) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 29-01-2018 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 4 – 2018 (22/01/2018 – 28/01/2018)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 22-01-2018 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong B.015 10:00 BGĐ họp với ban ISO về chương trình hành động…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 3 – 2018 (15/01/2018 – 21/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 3 – 2018 (15/01/2018 – 21/01/2018) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 15-01-2018 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 2 – 2018 (08/01/2018 – 14/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 2 – 2018 (08/01/2018 – 14/01/2018) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 08-01-2018 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 1 – 2018 (01/01/2018 – 07/01/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 1 – 2018 (01/01/2018 – 07/01/2018) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 01-01-2018 Nghỉ tết Dương lịch. THỨ BA / 02-01-2018 8:00 Họp…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2017 (25/12/2017 – 31/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 52 – 2017 (25/12/2017 – 31/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 25-12-2017 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc Ngô Văn Phong…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 51 – 2017 (18/12/2017 – 24/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 51 – 2017 (18/12/2017 – 24/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 18-12-2017 8:00 Công ty APAVE triển khai tư vấn soạn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 50 – 2017 (11/12/2017 – 17/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 50 – 2017 (11/12/2017 – 17/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI/ 11-12-2017 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn Phong…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2017 (04/12/2017 – 10/12/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 49 – 2017 (04/12/2017 – 10/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ hai / 04-12-2017 8:00 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2017

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 48 – 2017 (27/11/2017 – 03/12/2017) Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm THỨ HAI / 27-11-2017 8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Ngô Văn…

ĐỐI TÁC