Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

THÔNG BÁO V/v tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2018

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

Số:      /TB-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức tham quan nghỉ mát năm 2018

Nhằm tạo điều kiện cho viên chức, nhân viên của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tham quan nghỉ mát hàng năm, được sự đồng ý của Chi ủy chi bộ, Ban Giám đốc, phân công Công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tổ chức chương trình tham quan nghỉ mát năm 2018, nay thông báo đến toàn thể viên chức, nhân viên trung tâm đăng ký tham gia, cụ thể như sau:

  1. 1. Đối tượng:

Toàn thể viên chức, nhân viên hợp đồng và thân nhân của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên;

  1. 2. Thời gian, địa điểm:

– Thời gian:    Ngày 26, 27 và 28 tháng 07/2018 (3 ngày 2 đêm).

– Địa điểm:    Mũi Né – Phan Thiết

                        Resort Phú Hải, tiêu chuẩn resort 4 sao

Nội dung chi tiết chương trình đính kèm.

– Thời hạn đăng ký: Đến hết ngày 22/6/2018

Đăng ký trực tiếp tại bộ phận văn phòng:

Ms. Ái Sa, Email: aisa@ueh.edu.vn, ĐT: 38 551 777 – Ext: 16).

  1. 3. Kinh phí:

– Giá tour: 2.590.000đ (Hai triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng)

Hỗ trợ 100% chi phí tham gia cho các đối tượng:

(1) Viên chức theo biên chế trường;

(2) Nhân viên ký hợp đồng lao động với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (dài hạn, thời vụ).

– Hỗ trợ 50% chi phí tham gia cho đối tượng Nhân viên ký hợp đồng lao động với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên nhưng có thời gian làm việc thực tế dưới 06 tháng;

– Thân nhân đăng ký tham gia đóng 100% chi phí theo giá tour.

(Đóng tiền mặt trực tiếp cho Ms. Mỹ Vân, bộ phận văn phòng)

Đối với Trẻ em:

  • Dưới 5 tuổi: Miễn phí
  • Từ 6 tuổi đến 10 tuổi: 60% giá tour.
  • Từ 11 tuổi trở lên: Giá tour người lớn.

Riêng các viên chức không tham gia do Ban Giám đốc phân công nhiệm vụ trực tại các cơ sở sẽ được chế độ hỗ trợ kinh phí. Những trường hợp không tham gia vì lý do cá nhân sẽ không được hưởng các chế độ hỗ trợ kinh phí.

Đây là chuyến tham quan nghỉ mát kết hợp tổng kết hoạt động của Trung tâm trong thời gian qua, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, gắn bó và thắt chặt tình đoàn kết. Vì vậy, Ban Giám đốc đề nghị viên chức, nhân viên thuộc đối tượng trên sắp xếp tham dự đầy đủ và thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:

– Toàn thể VC, nhân viên TT.HTSV;

– Lưu VT, VP.

                                                  

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

ThS. Ngô Văn Phong

2018_Chuong trinh du lich He

ĐỐI TÁC