Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập và khuyến khích học tập cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2017 – đợt bổ sung

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ trợ học tập và khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 đợt bổ sung (xét theo kết quả học kỳ cuối năm 2016) và các nội dung liên quan đến việc nhận học bổng như sau:

tb-1324-hb-hkd2107-bs

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập và hỗ trợ học tập đợt bổ sung

——

Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

  • Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  • 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 08 – 3855.1777
  • Email: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/TTHTSV.UEH/

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Publish by: Nguyễn Minh Lộc

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC