Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo về kết quả học bổng UEH – Học kỳ đầu năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) giai đoạn 2014-2017;

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Thông báo số 449/TB-ĐHKT-QLĐT ngày 28 tháng 2 năm 2019 về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2019;

Căn cứ kết luận của Hội đồng xét học bổng UEH – Học kỳ đầu năm 2019 trong phiên họp ngày 18 tháng 4 năm 2019;

Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên thông báo kết quả học bổng UEH – Học kỳ đầu năm 2019 như sau:

TB - Ket qua hoc bong UEH HKD 2019

Danh sách sinh  viên nhận học bổng KKHT học kỳ đầu năm 2019

Danh sách sinh viên nhận học bổng HTHT học kỳ đầu năm 2019

——

Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

  • Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  • 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 – 3855.1777
  • Email: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/TTHTSV.UEH/

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Publish by: Nguyễn Minh Lộc

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC