Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44 cụ thể như sau:

Danh mục hồ sơ vay 02

Hồ sơ vay vốn 02

Giấy đề nghị bão lãnh vay vốn 02

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC