Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 CUỘC THI CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

BTC CUỘC THI CHINH PHỤC NHÀ

TUYỂN DỤNG LẦN II NĂM 2018

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  16 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO SỐ 2

Kết quả vòng 1 & Thông tin Lịch Tổ chức lớp huấn huyện kỹ năng

 Cuộc thi Chinh phục Nhà tuyển dụng 2018 – “Tôi chọn bạn”

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức Cuộc thi Chinh phục nhà tuyển dụng 2018 – “Tôi chọn bạn”; Ban Tổ chức thông báo đến các ứng viên kết quả vòng 1- Thi trắc nghiệm trên máy và thông tin tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng, cụ thể như sau:

  1. 1. Kết quả vòng 1:

– Vòng 1 diễn ra ngày 13/5/2018 tại phòng Lab A.302, A.303 trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

– Kết quả chi tiết của các bạn được BTC gửi qua địa chỉ email cá nhân.

– BTC chọn ra các ứng viên xuất sắc vào vòng 2 của cuộc thi.

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN VÀO VÒNG HUẤN LUYỆN CỦA CUỘC THI 

STT HỌ TÊN MSSV TRƯỜNG Tổng

điểm (*)

ĐIỂM

TB

1 Lê Bá Anh Thư 1701015824 Trường Đại học

Ngoại Thương CS2

2100 7.00
2 Lê Thị Bích Ngọc 31151020141 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

2100 7.00
3 Phạm Hiển Đạt 31151022219 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

2050 6.83
4 Phạm Lê

Thùy Nguyên

31161020136 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

2050 6.83
5 Nguyễn Ánh Ngọc 31151023710 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1950 6.50
6 Trương Công Chánh 31141021034 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1950 6.50
7 Phùng Tuyết Mỹ 179012020 Trường Đại học

Kinh tế Tài chính

1950 6.50
8 Nguyễn Thị

Thanh Trà

31171021407 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1950 6.50
9 Nguyễn Hoàng

Minh Anh

31141020563 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1950 6.50
10 Phạm Quỳnh Anh 30630140693 Trường Đại học

Ngân Hàng TP.HCM

1900 6.50
11 Nguyễn Võ

Bảo Trân

31161020042 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1900 6.50
12 Trần Nguyễn

Hạ Huyền

31151022492 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1900 6.50
13 Vũ Việt Thắng 31151020496 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1900 6.50
14 Lương Tuấn Khang 31141022054 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1900 6.50
15 Mai Thị Kim Hằng 31151023938 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1900 6.50
16 Nguyễn Huỳnh

Diệu Thảo

31171021231 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1850 6.00
17 Nguyễn Khánh Đôn 1701055106 Trường Đại học

Ngoại Thương CS2

1850 6.00
18 Trần Thị

Thanh Thảo

31151022855 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1850 6.00
19 Dương Ngọc Điệp 31151020284 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1850 6.00
20 Võ Thị

Phương Anh

31171023824 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1800 6.00
21 Ngô Anh Phụng 1721000305 Trường Đại học

Tài chính-Marketing

1800 6.00
22 Nguyễn Trương

Anh Đài

31171021207 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1800 6.00
23 Phạm Trần

Bảo Khánh

1753801015083 Trường Đại học

Luật TP.HCM

1800 6.00
24 Nguyễn Duy Ánh 31161026782 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1750 6.00
25 Nguyễn Ngọc

Thanh Quyên

31171025134 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1750 6.00
26 Lê Thanh Bình 172030198 Học viện Cán bộ

TP. Hồ Chí Minh

1750 6.00
27 Đàng Thành

Mai Thi

BABAWE15048 Trường ĐH Quốc tế

ĐHQG TP.HCM

1750 6.00
28 Trần Khánh Vân 43.01.613.066 Trường Đại học

Sư phạm TP.HCM

1700 5.50
29 Phạm Hoài Nam 311510204038 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1700 5.50
30 Phạm Nguyễn

Minh Thư

31171020103 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1700 5.50
31 Phạm Thị

Ngọc Quỳnh

31151022287 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1650 5.50
32 Phạm Hồng Liên 31141023499 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1600 5.50
33 Trần Thị Thúy Hòa 31151023632 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1600 5.50
34 Huỳnh Lan Chi 31151024204 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1600 5.50
35 Trần Ngọc

Hoàng Linh

31171020681 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1600 5.50
36 Trang Tuấn Thanh 165070156 Trường Đại học

Kinh tế – Tài chính

1600 5.50
37 Đăng Thùy Anh 31151024234 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1600 5.50
38 Lê Thị Hòa 31161026185 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1600 5.50
39 Thái Thị Mỹ Anh 31151022224 Trường Đại học

Kinh tế TP.HCM

1600 5.50

(*) Tổng điểm của 3 kỹ năng.

Tổng cộng: 39 (ba mươi chín) thí sinh.

  1. 2. Thông tin về Lịch Tổ chức vòng huấn luyện kỹ năng và đánh giá
Thời gian Nội dung Giảng viên Địa điểm
13:30

(Thứ bảy)

ngày 19/5/2018

Huấn luyện kỹ năng, chủ đề:

“Publish speaking”

ThS. Nguyễn Văn Hóa  

 

 

 

Phòng A.205

(Lầu 2)

Trường Đại học

Kinh tế

TP. Hồ Chí Minh

59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM

8:00

(Chủ nhật)

ngày 20/5/2018

Huấn luyện kỹ năng, chủ đề:

Thuyết trình bằng tiếng Anh

Thầy Mạc Hoàng Thông
13:30

(Chủ nhật)

ngày 20/5/2018

Bài thi IELTS phần Speaking (**) Các chuyên gia và Ban Tổ chức
8:00

(Thứ bảy)

ngày 26/5/2018

Huấn luyện kỹ năng, chủ đề: “Kỹ năng làm việc nhóm” ThS. Lê Thanh Trúc
8:00

(Chủ nhật)

ngày 27/5/2018

Huấn luyện kỹ năng, chủ đề:

“Giao tiếp trong môi trường Đa quốc gia”

TS. Nguyễn Việt Lâm

 

  1. 3. Một số lưu ý:

– Các ứng viên sau khi hoàn hoàn thành phần thi Speaking (**) sẽ được Cấp Chứng nhận điểm kỳ thi IETLS chuẩn quốc tế do Trung tâm ALT IETLS Gia sư cấp.

– Các bạn ứng viên hoàn thành và đạt yêu cầu của chương trình Huấn luyện kỹ năng sẽ được cấp Giấy Chứng nhận Khóa đào tạo Kỹ năng do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp.

– BTC tổng hơp điểm đánh giá các ứng viên từ các chương trình huấn luyện kỹ năng để chọn ra 09 (chín) ứng viên xuất sắc nhất tham gia vòng Chung kết cuộc thi vào lúc 12h00, Chủ nhật, ngày 03/6/2018.

– Giải thưởng vòng Chung kết: Tổng tiền mặt 25.000.000 VND, 03 suất tham quan, học tập ở các công ty đa quốc gia tại Singapore trị giá 30.000.000 VND, 03 suất học bổng 100% Khóa luyện thi IELTS 7.0 + trị giá 60.000.000đ.

– Thông tin phản hồi về cuộc thi, vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức qua email: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn, hotline: 0973.433.689 (Thầy Lâm Thao).

 

Nơi nhận:

– Thí sinh dự thi;

– Website TTHTSV;

– Lưu: VT, HTSV.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

 Huỳnh Thúc Định

(Phó Giám đốc Trung tâm HTSV)

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC