Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo hủy kết quả xét duyệt nội trú KTX Khóa 43 lần 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO HỦY XÉT DUYỆT KTX ĐỐI VỚI SINH VIÊN KHÔNG TỚI LÀM THỦ TỤC ĐÚNG HẠN

Theo thông báo xét duyệt nội trú KTX dành cho sinh viên Khóa 43. Với các trường hợp sinh viên được duyệt vào KTX nhưng không đến làm thủ tục nội trú sau 3 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) sẽ bị hủy kết quả xét duyệt KTX.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách hủy xét duyệt KTX lần 1  đối với các bạn được xét duyệt ngày 21,22/8/2017, danh sách cụ thể như sau:

STT Họ tên MSSV PHÒNG GIỚI TÍNH TỈNH Ngày xét duyệt
1 Hoàng Thị Hạnh 31171020218 Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh Nữ Bình Phước 21/08/2017
2 Nông Mỹ Vân 31171020228 Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh Nữ Đồng Nai 21/08/2017
3 Hoàng Thị Lan Anh 31171020934 Ký túc xá Trần Hưng Đạo Nữ Lâm Đồng 22/08/2017
4 Đặng Châu Thành Đạt 31171020965 Ký túc xá Trần Hưng Đạo Nam Bình Thuận 22/08/2017
5 Nguyễn Trường Sơn 31171021062 Ký túc xá Trần Hưng Đạo Nam Đăk Nông 22/08/2017
6 Trần Thị Duyên 31171021392 Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh Nữ Hải Phòng 22/08/2017
7 Nguyễn Thị Phước 31171021523 Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh Nữ Nghệ An 22/08/2017
8 Phạm Khắc Xuân 31171021618 Ký túc xá Trần Hưng Đạo Nam Hà Tĩnh 22/08/2017
9

 

Hoàng Thị Quỳnh Nhi 31171021701 Ký túc xá Trần Hưng Đạo Nữ Thừa Thiên 22/08/2017
10 Hồ Thị Luy Na 31171021842 Ký túc xá Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Nam 22/08/2017
11 Lê Thanh Nhàn 31171022200 Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh Nữ Bình Định 22/08/2017
12 Nguyễn Thị Mai Thanh 31171022208 Ký túc xá Trần Hưng Đạo Nữ Bình Định 22/08/2017
13 Phương Đoàn Xuân Ái 31171022222 Ký túc xá Trần Hưng Đạo Nữ Bình Định 21/08/2017
14 Trương Đông Ly 31171022588 Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh Nam Phú Yên 22/08/2017
15 Lương Ngọc Hiển 31171024663 Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh Nam Kiên Giang 22/08/2017
16 Nguyễn Tống Anh Thư 31171025144 Ký túc xá Nguyễn Chí Thanh Nữ Khánh Hòa 22/08/2017

 

Nơi nhận:
– KTX;
– Lưu: VT, TTHTSV

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

 

Ngô Văn Phong

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC