Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2017 - Tôi chọn bạn
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo số 3 về Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2017 – Tôi chọn bạn”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban tổ chức Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng năm 2017 – Tôi chọn bạn”, BTC trân trọng gửi đến các ứng viên tham gia Thông báo số 3 như sau:

0001

DANH SÁCH ỨNG VIÊN VÀO VÒNG PHỎNG VẤN GAMESHOW

0001 0002

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC