Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thời báo Kinh tế Sài Gòn tuyển dụng kế toán (Hạn chót: ngày 15/5/2018)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2018, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn đăng tin tuyển dụng của Thời báo Kinh tế Sài Gòn như sau:

Tải PHIẾU THÔNG TIN ỨNG VIÊN: phieu-thong-tin-ung-vien

dang-thong-tin-tuyen-nhan-vien-ke-toan-quy-tbktsg-4-2018

_______

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC