Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thái Văn Thành – PGĐ

 Thầy Thái Văn Thành

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 

 • Phụ trách các mảng công việc:
  • Hoạt động KTX 135A Trần Hưng Đạo;
  • Hoạt động KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh;
  • Hoạt động Nhà khách UEH;
  • Theo dõi tình hình sinh viên ngoại trú.
 • Công tác kiêm nhiệm khác:
  • Chi ủy viên chi bộ TTHTSV
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.5 - Q.10 - Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động:
Email: thanhthai@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC