Thái Văn Thành - Phó GĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thái Văn Thành – Phó GĐ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

 Thầy Thái Văn Thành

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 

  • Phụ trách các mảng công việc:
    • Hoạt động KTX 135A Trần Hưng Đạo;
    • Hoạt động KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh;
    • Hoạt động Nhà khách UEH.
  • Công tác kiêm nhiệm khác:
thanh
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.5 - Q.10 - Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động:
Email: thanhthai@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC