Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thái Thị Pha

Thái Thị Pha

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Trung tâm TDTT Q.8

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại cơ sở Quận 8 (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc mỹ quan cơ sở (2)
  • Quản lý khai thác hoạt động phục vụ người học (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
 • Công tác khác:
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Thái Thị Pha
Địa chỉ: 144 Đường 43 Trương Đình Hội - P.16 - Q.8

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0908 539 257
Email: phamy23@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC