Thái Thị Pha - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thái Thị Pha

Thái Thị Pha

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Trung tâm TDTT Q.8

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại cơ sở Quận 8 (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc mỹ quan cơ sở (2)
  • Quản lý khai thác hoạt động phục vụ người học (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
 • Công tác khác:
Thái Thị Pha
Địa chỉ: 144 Đường 43 Trương Đình Hội - P.16 - Q.8

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0908 539 257
Email: phamy23@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC