Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thái Thị Pha

Thái Thị Pha

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Trung tâm TDTT Q.8

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế nội trú (cơ sở Gia Phú)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (Cơ sở Gia Phú)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (cơ sở Gia Phú)
  • An ninh chính trị, an toàn trậ tự xã hội Công tác tài ch
  • ính kế toán tại cơ sở Gia Phú
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại cơ sở Gia Phú
  • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
 • Công tác khác:
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 144 Đường 43 Trương Đình Hội - P.16 - Q.8

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0908 539 257
Email: phamy23@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC