Thái Thị Pha - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thái Thị Pha – Tổ trưởng tổ tài chính KTX

Thái Thị Pha

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ trưởng Tổ tài chính KTX

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại KTX 135A (1)
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại KTX 43-45 (1)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên KTX 135A (3)
  • Công tác quản lý, mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ tại KTX 135A (3)
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên tại KTX 135A (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại KTX 135A (1)
  • Công tác vệ sinh môi trường (1)
  • Xử lý vi phạm của sinh viên KTX 135A (3)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Bảo vệ KTX 135A (1)
  • Thống kê – tổng hợp – báo cáo (2)
 • Công tác khác:
  • Phó Chủ tịch công đoàn Trung tâm
  • Thành viên tổ PCCC cơ sở 135 THĐ
Thái Thị Pha
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - P. Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.38.368.334

ĐT di động: 0908.539.257
Email: thaithipha@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC