Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Ngô Văn Phong – Giám đốc

Ths. Ngô Văn Phong

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Thạc sĩ Kinh tế

 

 

 • Phụ trách chung: Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
 • Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
  • Công tác nhân sự;
  • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động dịch vụ & truyền thông (Bãi xe, Giftshop UEH, Văn phòng HT vận chuyển, Hoạt động tốt nghiệp…)
  • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động dịch vụ Căn tin, Nhà ăn
  • Trực tiếp chỉ đạo công tác Tài chính – kế toán đơn vị
  •  Công tác chính trị nội bộ Trung tâm.
 • Công tác kiêm nhiệm khác:
  • Ủy viên BCH công đoàn trường;
  • Bí thư chi bộTTHTSV.

 

 • Giám đốc trung tâm là người lãnh đạo cao nhất và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của trung tâm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật, có trách nhiệm và quyền hạn:
 1. 1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của trung tâm theo chương trình hành dộng hằng năm.
 2. 2. Tổ chức thực hiện việc quản lý tài chính và các hoạt động dịch vụ khác theo đúng quy cách hiện hành; sử dụng có hiệu quả và bảo toàn trang thiết bị, tài sản của trung tâm;
 3. 3. Quản lý và điều hành công tác nhân sự của trung tâm, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng và chấm dứt hợp đồng nhân viên trung tâm theo đúng quy định của Luật Lao động và phân cấp quản lý của Hiệu trưởng;
 4. 4. Quan hệ với các tổ chức, cơ quan, cá nhân để giải quyết các công việc liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của trung tâm.
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế
ĐT cơ quan: 0283. 8533.279

ĐT di động:
Email: phongo@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC