Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Quyết định về việc cấp học bổng UEH – Học kỳ cuối 2019 cho sinh viên đại học chính quy khóa 41, 42, 43, 44, 45

Web - QD 3091-DHKT-QLDTCTSV-Cap HB UEH HKC 2019 cho SV DHCQ

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập 02

Danh sách sinh viên nhận học bổng Hỗ trợ học tập 02

——

Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

  • Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  • 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 – 3855.1777
  • Email: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/TTHTSV.UEH/

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Publish by: Nguyễn Minh Lộc

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC