Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Quan Hán Xương

Thạc sĩ Quan Hán Xương

Trưởng ban Hỗ trợ sinh viên

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thạc sĩ kinh tế

 • Phụ trách các đầu việc:

  • Hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên và người lao động, tuyển dụng nhân sự cho doanh nghiệp và thông tin thị trường lao động
  • Tổ chức các chương trình kết nối doanh nghiệp, đưa sinh viên tham quan thực tế tại doanh nghiệp
  • Hoạt động hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…)
  • Cập nhật, quản lý cổng thông tin việc làm
  • Tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên
 •  Hỗ trợ chính các đầu việc:

  • Tổ chức tiếp nhận; quản lý hồ sơ dữ liệu và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác học bổng tại UEH
  • Tổ chức các hoạt động tín dụng học tập sinh viên tại UEH
  • Tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, hướng nghiệp cho sinh viên
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO
  • Tiếp nhận và phản hồi ý kiến người học
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:

 •  Công tác khác:

  • Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn trường
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Quan Hán Xương - Trưởng ban Hỗ trợ sinh viên
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Thạc sĩ
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 14)

ĐT di động: 0907.600.099
Email: hanxuong@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC