Phạm Thị Ái Sa - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Phạm Thị Ái Sa

Phạm Thị Ái Sa

Chuyên viên

Hành chính – Tổng hợp

 

 • Phụ trách các đầu việc: 
  • Tuyển dụng và sử dụng lao động
  • Quản lý dấu, chữ ký Ban giám đốc
  • Văn thư, lưu trữ
  • Thực hiện tính lương, chế độ chính sách cho NLĐ hợp đồng trung tâm
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác quản lý tài sản toàn đơn vị TTHTSV
  • Công tác tài chính kế toán đơn vị
  • Xây dựng dự toán và quyết toán các hoạt động từ nguồn UEH
  • Quản lý hoạt động phục vụ tốt nghiệp
  • Quản lý hệ thống dịch vụ phục vụ
  • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO
  • Công tác quản lý tài sản tại văn phòng
 • Công tác khác:
  • Ủy viên Ban chấp hành công đoàn bộ phận TTHTSV
  • Cônng tác khác do lãnh đạo phân công
Phạm Thị Ái Sa
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 15)

ĐT di động: 0905.453.814
Email: aisa@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC