Phạm Thị Ái Sa - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Phạm Thị Ái Sa

Phạm Thị Ái Sa

Chuyên viên

Hành chính – Tổng hợp

 

 • Phụ trách các đầu việc: 
  • Tuyển dụng và sử dụng lao động (1)
  • Thực hiện tính lương, chế độ chính sách cho Người lao động hợp đồng Trung tâm (2)
  • Xây dựng kế hoạch chiến lược (2)
  • Xây dựng đề án, quy định, quy chế (2)
  • Công tác văn thư, lưu trữ (2)
  • Quản lý dấu, chữ ký ban Giám đốc (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ tốt nghiệp (2)
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO (1)
  • Xây dựng đề án, quy định, quy chế (2)
  • Công tác tài chính kế toán đơn vị , lập dự toán và thanh, quyết toán các chương trình hoạt động nguồn UEH (1)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác quản lý tài sản bộ phận văn phòng và văn phòng phẩm (2)
  • Tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên (2)
  • Tiếp nhận và phản hồi ý kiến người học trực tuyến (2)
 • Công tác khác:
  • Ủy viên Ban chấp hành công đoàn bộ phận TTHTSV
  • Cônng tác khác do lãnh đạo phân công
Phạm Thị Ái Sa
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 15)

ĐT di động: 0905.453.814
Email: aisa@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC