Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Phạm Thị Ái Sa

Phạm Thị Ái Sa

Chuyên viên

Hành chính – Tổng hợp

 

 • Phụ trách các đầu việc: 
  • Tuyển dụng và sử dụng lao động (1)
  • Thực hiện tính lương, chế độ chính sách cho Người lao động hợp đồng Trung tâm (2)
  • Xây dựng kế hoạch chiến lược (2)
  • Xây dựng đề án, quy định, quy chế (2)
  • Công tác văn thư, lưu trữ (2)
  • Quản lý dấu, chữ ký ban Giám đốc (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ tốt nghiệp (2)
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO (1)
  • Xây dựng đề án, quy định, quy chế (2)
  • Công tác tài chính kế toán đơn vị , lập dự toán và thanh, quyết toán các chương trình hoạt động nguồn UEH (1)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác quản lý tài sản bộ phận văn phòng và văn phòng phẩm (2)
  • Tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên (2)
  • Tiếp nhận và phản hồi ý kiến người học trực tuyến (2)
 • Công tác khác:
  • Ủy viên Ban chấp hành công đoàn bộ phận TTHTSV
  • Cônng tác khác do lãnh đạo phân công
Phạm Thị Ái Sa
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 15)

ĐT di động: 0905.453.814
Email: aisa@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC