Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Phạm Thị Ái Sa

Phạm Thị Ái Sa

Chuyên viên

Hành chính – Tổng hợp

 

 • Phụ trách các đầu việc: 
  • Tuyển dụng và sử dụng lao động
  • Quản lý dấu, chữ ký Ban giám đốc
  • Văn thư, lưu trữ
  • Thực hiện tính lương, chế độ chính sách cho NLĐ hợp đồng trung tâm
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác quản lý tài sản toàn đơn vị TTHTSV
  • Công tác tài chính kế toán đơn vị
  • Xây dựng dự toán và quyết toán các hoạt động từ nguồn UEH
  • Quản lý hoạt động phục vụ tốt nghiệp
  • Quản lý hệ thống dịch vụ phục vụ
  • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO
  • Công tác quản lý tài sản tại văn phòng
 • Công tác khác:
  • Ủy viên Ban chấp hành công đoàn bộ phận TTHTSV
  • Cônng tác khác do lãnh đạo phân công
Phạm Thị Ái Sa
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028. 3855.1777 (Ext: 15)

ĐT di động: 0905.453.814
Email: aisa@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC