Phạm Thái Hà - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Phạm Thái Hà – Tổ tài chính Ký túc xá

Phạm Thái Hà

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ tài chính KTX

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại KTX 43-45 (1)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên KTX 43-45 (3)
  • Công tác quản lý, mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ tại KTX 43-45 (3)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại KTX 135A (1)
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên tại KTX 43-45 (1)
  • Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại KTX 43-45 (1)
  • Công tác vệ sinh môi trường (1)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế KTX 43-45 (1)
  • Xử lý vi phạm của sinh viên KTX 43-45 (3)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO toàn Trung tâm (1)
  • Thống kê – tổng hợp – báo cáo (2)
 • Công tác khác:
  • Thành viên tổ PCCC cơ sở 43-45 NCT
Phạm Thái Hà
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.5 - Q.10 - Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.38 359 359

ĐT di động: 0988.452.457
Email: thaiha@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC