Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Văn Vũ

Nguyễn Văn Vũ

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ Bảo vệ KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Công tác bảo vệ KTX 43-45 NCT (1)
  • Công tác khác:
    • Thành viên tổ PCCC cơ sở 43-45 NCT
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.5 - Q.10 - Tp.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 028.38.359.359

ĐT di động:
Email: vanvu@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC