Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Văn Phệt

 

Nguyễn Văn Phệt

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý sinh viên – KTX 135 Trần Hưng Đạo

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (Ký túc xá 43-45)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế ký túc xá (Ký túc xá 43-45)
  • Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường (Ký túc xá 43-45)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Ký túc xá 43-45)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (Ký túc xá 43-45)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (Ký túc xá 43-45)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO
  • Công tác quản lý, theo dõi tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại ký túc xá (Ký túc xá 43-45)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại ký túc xá 43-45 NCT
  • Văn thư, lưu trữ
 • Công tác khác:
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - P. Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.3.8.368.334

ĐT di động: 0913 835 022
Email: nvphetkt@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC