Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Văn Phệt

 

Nguyễn Văn Phệt

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Quản lý sinh viên – KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 • Phụ trách các đầu việc:
  – Công tác quản lý tài sản tại Ký túc xá 43-45 NCT- Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại ký túc xá (Ký túc xá 43-45)- Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá (Ký túc xá 43-45)- Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại ký túc xá 43-45 NCT

  – Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (Ký túc xá 43-45)

  – Công tác quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại ký túc xá (Ký túc xá 43-45)

  – Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Ký túc xá 43-45)

  – An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (Ký túc xá 43-45)

  – Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (Ký túc xá 43-45)

 • Công tác khác:
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - Q.5

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.38 359 359

ĐT di động: 0913 835 022
Email: nvphetkt@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC