Nguyễn Văn Hùng - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 Giữ xe cơ sở B

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Giữ xe cho cán bộ viên chức UEH  (1)
    • Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở B (2)
  • Hỗ trợ chính các đầu việc:
    • Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở A (2)
    • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo (2)
dsc05379
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0904423334
Email: hungnv@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC