Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Văn Hùng

Nguyễn Văn Hùng

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 Giữ xe cơ sở B

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Giữ xe cho cán bộ viên chức UEH  (1)
    • Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở B (2)
  • Công tác khác:
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0904423334
Email: hungnv@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC