Nguyễn Trang Anh Thư - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Trang Anh Thư – Ban Dịch vụ và truyền thông

Nguyễn Trang Anh Thư

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Ban Dịch vụ sinh viên và truyền thông

 

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Phụ trách văn phòng Hỗ trợ phương tiện vận chuyển sinh viên
    • Phụ trách hoạt động giftshop UEH.
  • Hỗ trợ chính các đầu việc:
    • Các hoạt động dịch vụ tốt nghiệp.
  • Công tác khác:
Nguyễn Trang Anh Thư
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 0866.58.33.44

ĐT di động: 0908.66.99.81
Email: nguyentranganhthu@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC