Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

QLSV – KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh

 • Phụ trách các đầu việc:

  – Quản lý, giám sát vệ sinh môi trường (Cơ sở Gia Phú)

  – Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại cơ sở Gia Phú

  – Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (Cơ sở Gia Phú)

  – Tiếp nhận, bố trí, công tác kiểm tra phòng ở sinh viên (cơ sở Gia Phú)

  – Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (Ký túc xá 43-45)

  – Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế ký túc xá (Ký túc xá 43-45)

  – Công tác quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại ký túc xá (Ký túc xá 43-45)

  – Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại Ký túc xá (Ký túc xá 43-45)

  – Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (Ký túc xá 43-45)

  – Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (Ký túc xá 43-45)

 • Công tác khác:
  •  Ủy viên ban chấp hành công đoàn Trung tâm
  • Thành viên đội PCCC UEH – Ký túc xá 43-45 NCT
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.9 - Q.5 - Tp.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.38.359.359

ĐT di động: 0933.055.424
Email: mydung@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC