Nguyễn Thị Mỹ Dung - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Thị Mỹ Dung – Ban Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Ban Hỗ trợ sinh viên

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Lập kế hoạch, quãn lý dữ liệu, triển khai, tiếp nhận hồ sơ Tín dụng học tập dành cho sinh viên UEH (1)
  • Tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ học bổng từ các đơn vị ngoài trường (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Lập kế hoạch, tổ chức, sắp xếp lớp các lớp đào tạo kỹ năng sinh viên (1)
  • Tìm kiếm, vận động các nguồn tài trợ học bổng từ các đơn vị ngoài trường (1)
  • In ấn, cấp phát chứng nhận chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên (3)
  • Thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động (3)
  • Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú KTX 135ª (1)
  • Tiếp nhận và bố trí phòng ở cho sinh viên nội trú KTX 43-45 (1)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • In ấn, cấp phát chứng nhận chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên UEH (2)
  • Hoạt động tư vấn việc làm (2)
  • Tổng hợp, thống kê, báo cáo (2)
 • Công tác khác:
  •  Ủy viên ban chấp hành công đoàn Trung tâm
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.3855.1777 (Ext: 12)

ĐT di động: 0933.055.424
Email: mydung@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC