Nguyễn Ngọc Hoan - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Ngọc Hoan – Tổ trưởng tổ Môi trường KTX 135 THĐ

Nguyễn Ngọc Hoan

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ trưởng tổ Môi trường KTX 135 Trần Hưng Đạo

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tổ trưởng tổ Môi trường , Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại KTX 135A (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế KTX 135A (1)
  • Công tác vệ sinh môi trường KTX 135A (1)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên tại KTX 135A (1)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
 •  Công tác khác:
  • Tổ phó tổ PCCC cơ sở 135 THĐ
Nguyễn Ngọc Hoan
Địa chỉ: 135 Trần Hưng Đạo - P. Cầu Ông Lãnh - Q.1 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 028.3.8.368.334

ĐT di động: 0903145224
Email: ngochoan@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC